📱Актуализация декември 2023 г. 01.04.00.00

  1. Оптимизиране на настройките на алармите за глюкоза, добавяне на многостепенни настройки, добавяне на аларма за загуба на сигнал, добавяне на синхронизиране на аларми за глюкоза със семейството и приятелите.
  2. Добавено ръководство за прилагане на сензор в приложението и ръководство за свързване на устройството.
  3. Оптимизиране на регистрацията на поведението, възможност за редактиране и модифициране на записи на събития в журнала, добавена функция за разтоварване на картина за събития в регистъра на диетата.
  4. Добавени описания на индикатори, свързани с CGM.
  5. Оптимизиране на интерфейса за наблюдение на глюкозата на началната страница.
  6. Добавен преглед и експортиране на данни от предишни устройства.
  7. Отчет за оптимизация.
  8. Оптимизиране на съответствието с GDPR.