📱Актуализация март, 2024 г. 01.06.00.00

  1. Добавена съвместимост със словенски език.
  2. Оптимизирайте иконата на събитията в дневника на диетата.
  3. Добавено напомняне за актуализиране на приложението.