Historie aktualizací aplikace

01.05.00.00     2024.01
  1. Optimalizace čitelnosti stránky aplikace, zvětšená velikost písma a úprava barev.
  2. Přidán barevný displej rozsahu glukózy na domovské stránce aplikace.
  3. Optimalizace uživatelské zkušenosti.
01.06.00.00     2024.03
  1. Přidána kompatibilita se slovinským jazykem.
  2. Optimalizujte ikonu událostí protokolu stravy.
  3. Přidáno připomenutí aktualizace aplikace.