Diabetes 101

Forbindelsen mellem fedme og type 2-diabetes
Fedme og type 2-diabetes er to udbredte sundhedsproblemer, hvor fedme når epidemiske proportioner verden over . Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er antallet af personer med fedme og diabetes steget markant i løbet af de sidste par årtier, hvilket har givet anledning...
Fortsæt med at læse