📱Opdatering december 2023 01.04.00.00

  1. Optimering af glukosealarmindstillinger, tilføjelse af indstillinger på flere niveauer, tilføjelse af signaltabsalarm, tilføjelse af synkronisering af glukosealarmer med familie og venner.
  2. Tilføjet sensor i appen, der anvender vejledning og enhedsforbindelsesvejledning.
  3. Optimering af adfærdscheck-in, i stand til at redigere og ændre loghændelsesposter, tilføjet billedudlæsningsfunktion til diætloghændelser.
  4. Tilføjet beskrivelser af CGM-relaterede indikatorer.
  5. Optimering af glukosemonitorgrænseflade på hjemmesiden.
  6. Tilføjet visning og eksport af tidligere enhedsdata.
  7. Rapportoptimering.
  8. GDPR compliance optimering.