📱Aktualizácia decembra 2023 01.04.00.00

  1. Optimalizácia nastavení alarmov glukózy, pridanie viacúrovňových nastavení, pridanie alarmu straty signálu, pridanie synchronizácie alarmov glukózy s rodinou a priateľom.
  2. Pridaný sprievodca aplikáciou senzora v aplikácii a sprievodca pripojením zariadenia.
  3. Optimalizácia odbavovania správania, schopnosť upravovať a upravovať záznamy udalostí v denníku, pridaná funkcia uvoľnenia obrázkov pre udalosti denníka stravovania.
  4. Pridané popisy ukazovateľov súvisiacich s CGM.
  5. Optimalizácia rozhrania monitorovania glukózy na domovskej stránke.
  6. Pridané prezeranie a exportovanie údajov z predchádzajúceho zariadenia.
  7. Optimalizácia prehľadov.
  8. Optimalizácia súladu s GDPR.