📱Aktualizácia januára 2024 01.05.00.00

Čo je nové: Optimalizácia čitateľnosti stránky aplikácie vrátane zväčšenej veľkosti písma a úpravy farieb.
 
Prečo sme urobili túto zmenu: Dostali sme cennú spätnú väzbu od používateľov, ktorí poukazovali na to, že niektoré písma a farby textu použité v aplikácii boli ťažko čitateľné. Aby sme tento problém vyriešili, zväčšili sme veľkosť písma a upravili farby textu. Tieto zmeny majú pomôcť starším používateľom lepšie sa orientovať v našej aplikácii.
 
 
 
        Ďalšie aktualizácie počas rovnakého obdobia:
  • Pridané farebné zobrazenie rozsahu glukózy na domovskej stránke aplikácie.
  • Optimalizácia používateľskej skúsenosti.