Tearmaí Seirbhís

COMHAONTÚ CEADÚNAIS ÚSÁIDEORA DEIRIDH AGUS TÉARMAÍ ÚSÁIDE 

Dáta an Leagan:[] [November 2023] 

Fáilte chuig láithreán Gréasáin Sibionics CGM (https://www.sibionicsscgm.com). Tá an suíomh Gréasáin seo á rialú agus á oibriú ag SiBio Technology Limited (dá dtagraítear mar “Sibionics” nó “we” nó “us”, lena n-áirítear a fhochuideachtaí agus a chleamhnaithe). lena n-áirítear aon ábhar nó faisnéis a chuirtear ar fáil mar chuid den suíomh Gréasáin seo nó táirgí nó seirbhísí gaolmhara den sórt sin (le chéile, na “Seirbhísí”). Léigh an Comhaontú Ceadúnais Úsáideora Deiridh seo agus na Téarmaí Úsáide (an “Comhaontú seo” nó an “Comhaontú um Cheadúnas Úsáideora Deiridh agus Téarmaí Úsáide”) go cúramach, le do thoil sula nglacann tú b>it agus na Seirbhísí á n-úsáid. Trí chliceáil ar “Cláraigh” nó leanúint ar aghaidh ag úsáid na Seirbhísí gan chlárú a mhéid atá ar fáil, toilíonn tú agus aontaíonn tú go mbainfidh an Comhaontú seo le d’úsáid na Seirbhísí. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí seo, le do thoil ná cliceáil “Cláraigh” agus ná húsáid na Seirbhísí. Tá na Seirbhísí dírithe ar dhaoine fásta (18 mbliana d’aois nó os a chionn) amháin. Más mionaoiseach thú (sainmhínímid “mionaoisigh” mar dhaoine níos óige ná 18 mbliana d’aois), stop láithreach le húsáid na Seirbhísí. 

GINEARÁLTA

Ní bhaineann na téarmaí faoin gComhaontú seo ach leis na Seirbhísí agus ní bhaineann siad le haon táirgí agus seirbhísí Sibionics eile, ná le haon suíomh Gréasáin, feidhmchláir, breiseán, faisnéis, ábhar, táirgí agus/nó seirbhísí tríú páirtí eile atá nasctha leis na Seirbhísí . Léigh an Comhaontú seo go cúramach le do thoil sula n-úsáideann tú na Seirbhísí.

 

Gan dochar do do chearta faoin dlí is infheidhme, coimeádaimid an ceart chun téarmaí an Chomhaontaithe seo a leasú (lena n-áirítear, gan teorainn, chun dul chun cinn teicneolaíochta nó feidhmiúil, athruithe dlíthiúla agus rialála nó dea-chleachtais ghnó a léiriú). Má leasaíonn muid na téarmaí faoin gComhaontú seo, tabharfaimid fógra duit faoi athruithe trí fhógra brú, fógra aníos nó bealaí eile de réir na ndlíthe áitiúla is infheidhme.  

 

 • Más úsáideoir cláraithe thú atá lonnaithe san AE: Trí chliceáil ar “Aontaím” agus leanúint ar aghaidh ag úsáid na Seirbhísí tar éis athrú ar aon téarmaí ábhartha, deimhníonn tú gur léigh tú go cúramach, gur thuig tú go hiomlán agus gur thoiligh tú le gach foráil de na téarmaí faoin gComhaontú seo, go háirithe na forálacha sin a shrianann nó a dhíolmhaíonn dliteanais.

 

I gcás úsáideoirí cláraithe Gearmánacha, cuirfimid tú ar an eolas faoi aon mhodhnuithe agus téarmaí agus coinníollacha breise trí ríomhphost agus cuirfimid tréimhse dhá mhí ar fáil duit le cur in aghaidh a leithéid de théarmaí modhnaithe de seo Comhaontú i scríbhinn nó trí ríomhphost. Meastar gur ghlac tú le haon mhodhnuithe mura ndéanann tú agóid go sainráite laistigh den tréimhse dhá mhí. Cuirfimid an t-eolas in iúl duit mar aon leis na modhnuithe faoi na hiarmhairtí a bhaineann le gan agóid a dhéanamh i scríbhinn le linn na tréimhse de réir na habairte roimhe seo. Beidh feidhm ag modhnuithe ar na téarmaí seo ón am a shonraítear san fhaisnéis faoi na modhnuithe. I gcás nach gcuirtear é seo in iúl, beidh aon athrú i bhfeidhm ón bpointe ama a bhfaightear faisnéis faoi na modhnuithe agus ó dhul in éag na tréimhse dhá mhí gan tú agóid a dhéanamh i gcoinne na modhnuithe. Má chuireann tú i gcoinne na modhnuithe, measfar go gcuirfidh tú deireadh leis na téarmaí seo.

 

 • Do gach úsáideoir eile:Trí leanúint ar aghaidh ag úsáid na Seirbhísí tar éis athrú ar aon téarmaí ábhartha, deimhníonn tú go go bhfuil gach foráil de na téarmaí faoin gComhaontú seo léite go cúramach agat, go dtuigeann tú go hiomlán agus gur thoiligh tú leo, go háirithe na forálacha sin a shrianann nó a dhíolmhaíonn dliteanais.


SÉANADH 

Déanfaimid cúram réasúnta a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis agus an t-ábhar a sholáthraíonn na Seirbhísí cruinn, iomlán, cothrom le dáta, ar fáil agus nach sáraíonn sé aon chearta tríú páirtí. Mar sin féin, ní ráthaíocht a thabhairt go bhfuil sé seo an cás i gcónaí. Soláthraítear na Seirbhísí ar bhonn “mar atá” agus “mar atá ar fáil”. A mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, séantaímid leis seo gach uiríoll agus barántas a bhaineann leis an bhfaisnéis agus leis an ábhar ar na Seirbhísí, cibé acu sainráite nó intuigthe, cruthaithe le dlí, conradh nó eile, lena n-áirítear, gan teorainn, aon bharántas inmharsanachta, oiriúnacht. chun críche ar leith, teideal nó neamh-sárú ar chearta tríú páirtí. Ní bharántaímid go bhfuil an suíomh Gréasáin seo slán, saor ó earráidí nó fabhtanna (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, iomláine, cruinneas nó iontaofacht aon sonraí nó faisnéis ar taispeáint), nó go bhfuil an suíomh Gréasáin seo saor ó víris nó comhpháirteanna eile a d’fhéadfadh a bheith díobhálach. D’fhéadfadh cur isteach, moill nó mífheidhmiú nó neamhábaltacht úsáid a bhaint as na Seirbhísí de bharr saincheisteanna nascachta idirlín.

Ní comhairle leighis iad an fhaisnéis agus an t-ábhar ar na Seirbhísí. Moltar duit dul i gcomhairle le do ghairmithe cúram sláinte chun comhairle a fháil sula ndéanann tú aon chinneadh maidir le do chóireáil nó cúram. A mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, séantaímid leis seo gach dliteanas i leith aon chaillteanais nó damáiste a d’fhéadfadh duine ar bith a fhulaingt, cibé acu a fhulaingítear go díreach, go hindíreach, láithreach nó dá bharr, agus cibé acu a eascraíonn sé i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí) nó eile. a eascraíonn as, nó i dtaca le húsáid na Seirbhísí nó aon chinntí cóireála nó cúraim a dhéanann tú, ach amháin i gcás báis nó díobhála pearsanta de bharr ár faillí. 

Nílimid freagrach, agus ní chuirimid aon bharántas ar bith ar fáil, maidir le cruinneas, éifeachtacht, tráthúlacht agus oiriúnacht aon fhaisnéise nó ábhair a fhaightear ó thríú páirtithe, lena n-áirítear aon fheidhmchlár(chláir) tríú páirtí (cibé acu atá nó nach bhfuil nasctha nó dá dtagraítear sna Seirbhísí ). 

DO ÚSÁID 

Admhaíonn tú, sula dtosóidh tú ar an nós imeachta clárúcháin agus go n-úsáideann tú ár Seirbhísí, go mbeidh an inniúlacht shibhialta agat chun d’iompar a chomhlíonadh mar atá forordaithe ag dlíthe na dlínse ina bhfuil cónaí ort. Mura bhfuil an inniúlacht shibhialta thuasluaite agat chun d'iompar a chomhlíonadh, beidh tú féin agus do chaomhnóir freagrach as aon chostais a eascraíonn as sin de réir an dlí.

 

Cinnteoidh tú freisin nach mbeidh tú faoi réir srianta trádála, smachtbhannaí eacnamaíocha nó dlíthe agus rialacháin eile arna gcur i bhfeidhm ag aon tír, réigiún nó eagraíocht idirnáisiúnta, ná ní chuirfidh tú cistí, earraí nó seirbhísí ar fáil go díreach nó go hindíreach don ábhar sin. Seachas sin, scoirfidh tú d'úsáid ár Seirbhísí. Idir an dá linn, tuigeann tú go bhféadfadh sé a bheith mar thoradh ar shárú ar na ceanglais thuas nach mbeifear in ann ár Seirbhísí a chlárú agus a úsáid de ghnáth.

 

Tar éis duit an fhaisnéis a líonadh isteach de réir na dtreoracha ar an leathanach clárúcháin, an Comhaontú seo a léamh agus aontú leis, agus na nósanna imeachta clárúcháin ar fad a chur i gcrích, is féidir leat cuntas a chruthú (Cuntas ) ar an suíomh Gréasáin seo agus a bheith i d’úsáideoir cláraithe ár suíomh Gréasáin. Tá tú freagrach as ainm úsáideora agus pasfhocal do Chuntais a choinneáil slán agus faoi rún. Má fhaigheann tú amach nó má tá amhras ort go bhfuil rochtain ag páirtí eile ar do Chuntas gan d’údarú, cuir é sin in iúl dúinn láithreach le do thoil.

 

Trí na Seirbhísí a úsáid, aontaíonn tú leis na nithe seo a leanas: 

 

 • ní bheidh rochtain agat ar na Seirbhísí agus ní úsáidfidh tú iad ach chun críocha pearsanta, príobháideacha agus neamhthráchtála;

 

 • ní féidir leat, agus ní féidir leat cabhrú le haon duine, ná cabhrú le haon duine rochtain a fháil ar na Seirbhísí nó iad a úsáid chun críche tráchtála, neamhdhleathacha nó mídhleathacha;

 

 • níor cheart duit cur isteach, leasú nó idircheapadh ar fhaisnéis arna postáil ar na Seirbhísí nó ar aon cheann dár bhfreastalaithe (nuair is cuí); 

 

 • ní mór duit i gcónaí agus tú ag rochtain agus ag úsáid na Seirbhísí, cloí leis na dlíthe, na rialacha, na rialacháin, na beartais agus na ceanglais eile go léir a fhorordaíonn aon údarás rialála nó comhlacht forfheidhmithe dlí is infheidhme;

 

 • ní mór duit, agus ní fhéadfaidh tú cabhrú le haon duine, é a chóipeáil, a mhodhnú, a aisiompú, a dhíchóimeáil, a dhíchóimeáil, a dhíchóimeáil, iarracht a dhéanamh an cód foinse a easpórtáil, a dhíchódú, agus gníomhartha eile a dhéanamh a dhéanann anailís nó macasamhlú ar an gcód foinseach, ar struchtúr agus ar coincheap aon chuid den suíomh Gréasáin seo nó a chomhchodanna;

 

 • níor cheart duit aon phróiseas nó seirbhís uathoibrithe a úsáid (amhail bot, damhán alla, nó taisceadh tréimhsiúil faisnéise) chun na Seirbhísí a rochtain nó a úsáid, nó chun sonraí a chóipeáil nó a scrapeadh ó na Seirbhísí;

 

 • ní fhéadfaidh tú na Seirbhísí a úsáid ar shlí eile ar bhealach ar bith a sháraíonn an raon úsáide a thugtar duit sa Chomhaontú seo;

 

 • ní mór duit gan bogearraí nó crua-earraí neamhúdaraithe a úsáid chun rochtain a fháil ar na Seirbhísí nó na Seirbhísí a mhodhnú ar aon bhealach neamhúdaraithe (mar shampla trí dheisiúcháin neamhúdaraithe, uasghrádú neamhúdaraithe nó íoslódálacha neamhúdaraithe);

 

 • go bhfuil an fhaisnéis go léir (lena n-áirítear sonraí pearsanta) a thugann tú dúinn fíor, cruinn agus iomlán ag an am a cuireadh ar fáil, agus tabharfaidh tú fógra dúinn go pras i gcás aon athrú ar an bhfaisnéis sin; agus

 

 • níor cheart duit iarracht a dhéanamh teacht timpeall ar aon ghnéithe slándála den suíomh Gréasáin seo ná dul timpeall orthu.

 

ÁR SEIRBHÍSÍ

 

 • Brabhsáil agus liostáil ár dtáirgí: Ligeann ár Seirbhísí duit Cuntas a chruthú chun ár dtáirgí a bhrabhsáil agus a liostáil.

 

 • Ceannaigh ár gcuid táirgí: Nuair a cheannaíonn tú táirgí ar an suíomh Gréasáin seo, bí cinnte le do thoil ainm, praghas, cainníocht, múnla, sonraíocht, méid na dtáirgí a cheannaigh tú nó an tsonraíocht a dheimhniú go cúramach. am, inneachar, ceanglais shrianta agus nithe tábhachtacha eile a bhaineann leis na táirgí a cheannaigh tú agus fíoraigh do sheoladh teagmhála, uimhir theileafóin, glacadóir, faisnéis íocaíochta agus faisnéis eile nuair a rinne tú ordú.Más é an coinsíní nach tusa atá sonraithe agat, beidh tú faoi dhliteanas i leith gach iarmhairt dhlíthiúil a eascraíonn as gníomhartha agus dearbhuithe intinne an choinsíní sin.

 

 • Seirbhís do chliaint: Is féidir leat ó am go ham fadhbanna a aithint, réitigh a lorg ar fhadhbanna aitheanta, moltaí, tuairimí nó aiseolas eile a bhaineann lenár Seirbhísí a sholáthar. Admhaíonn tú agus aontaíonn tú go n-úsáidfimid do chuid faisnéise teagmhála chun nascadh leat, chun cabhrú leat agus chun seirbhís a thabhairt duit.

 

 • Cláir chur chun cinn. D’fhéadfaimis clár trialach saor in aisce nó cláir chur chun cinn eile a óstáil ar ár suíomh Gréasáin ó am go chéile. Féadfaidh cláir den sórt sin a bheith faoi réir téarmaí agus coinníollacha eile de bhreis ar an gComhaontú Ceadúnais Úsáideora Deiridh seo agus ar Théarmaí Úsáide, a chuirfimid in iúl duit agus a lorgóimid do thoiliú sainráite ar leithligh.  

 

 • Teachtaireacht margaíochta: Úsáidfimid soláthraí seirbhísí tríú páirtí chun do shonraí a phróiseáil, lena n-áirítear teachtaireachtaí margaíochta a sheoladh chuig do r-phost nó chuig do ghuthán póca. Lorgóimid do rogha liostála sainráite sula seolfar cumarsáid mhargaíochta den sórt sin chugat, agus féadfaidh tú ag am ar bith roghnú gan cumarsáid mhargaíochta a fháil uainn trí chliceáil ar an nasc díliostáil atá sa ríomhphost nó sa téacs.

 

FÁILTEACHT 

Bainfimid úsáid as iarrachtaí réasúnta chun na Seirbhísí a chur ar fáil 24 uair sa lá, 7 lá na seachtaine. Ní féidir linn é seo a ráthú, áfach, agus ní féidir linn aon fhreagracht a ghlacadh as aon chaillteanas nó damáiste a tharlaíonn de bharr cur isteach ar rochtain ar na Seirbhísí. D'fhéadfadh go gcuirfí isteach ar na Seirbhísí le haghaidh cothabhála nó eile. cúiseanna, ach déanfaimid iarracht fógra réasúnach a thabhairt maidir le haon imeachtaí atá beartaithe. 

 

Féadfaimid gnéithe agus feidhmiúlachtaí áirithe na Seirbhísí a nuashonrú, a bhaint nó a athrú ó am go chéile. B’fhéidir go mbraitheann do thaitneamh as na Seirbhísí ar do ghléas agus ar an gcóras oibriúcháin a úsáideann tú ag comhlíonadh na gceanglas córais agus comhoiriúnachta a bhunaimid ó am go chéile, an réigiún ina bhfuil tú lonnaithe nó mar a éilíonn an dlí is infheidhme ó am go chéile. Chun na Seirbhísí a úsáid, d’fhéadfadh go mbeadh crua-earraí agus bogearraí comhoiriúnacha de dhíth ort (agus ó am go chéile, d’fhéadfadh go n-iarrfadh sé seo ort na leaganacha is déanaí de bhogearraí dá leithéid a íoslódáil agus a shuiteáil). Tá nascacht idirlín ag teastáil freisin.

MAOIN INTLEACHTÚIL 

Chun na gcríoch thíos, ciallaíonn “Cearta Maoine Intleachtúla” cearta lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do chóipcheart, trádmharcanna, ainmneacha fearainn, cearta deartha, cearta bunachair shonraí, paitinní agus gach maoin intleachtúil eile. cearta de chineál ar bith (cibé acu atá cláraithe nó nach bhfuil agus áit ar bith ar domhan).

 

Tá gach Ceart Maoine Intleachtúla sna Seirbhísí nó a bhaineann leo (lena n-áirítear an fhaisnéis, an t-ábhar agus na grafaicí a fhoilsítear ar an suíomh Gréasáin seo) faoi úinéireacht againn, nó ceadúnaithe againne. Deonaimid duit ceadúnas teoranta, inchúlghairthe, neamh-inaistrithe agus neamheisiatach chun na Seirbhísí a úsáid ar aon fheiste comhoiriúnach, ar choinníoll: (i) go bhfuil an admháil maoine intleachtúla thuas le feiceáil ar gach cóip; (ii) gur le haghaidh cúram sláinte faisnéiseach, neamhthráchtála nó chun críocha pearsanta amháin a úsáidtear an fhaisnéis; (iii) ní mhodhnaítear an fhaisnéis ar bhealach ar bith; agus (iv) nach n-úsáidtear grafaic ar bith atá ar fáil ó na Seirbhísí ar leithligh ón téacs a théann leis. Le haghaidh gach úsáid eile a bhaintear as an bhfaisnéis nó aon trádmharc Sibionics, trádainmneacha nó gúna trádála, teastaíonn ár n-údarú scríofa roimh ré. 

Nílimid freagrach as ábhar a sholáthraíonn soláthraithe tríú páirtí agus tá cosc ​​ort ábhar den sórt sin a dháileadh gan cead a fháil ó úinéir na maoine intleachtúla atá ann.

/b>
Ach amháin mar a ceadaithe thuas, ní dheonaítear aon cheadúnas nó ceart, sainráite nó intuigthe, d’aon duine maidir le Cearta Maoine Intleachtúla Sibíneacha. Níl cead agat aon chuid de na Seirbhísí a fháil ar cíos, a ligean ar cíos, a thabhairt ar iasacht, a dhíol, a athdháileadh, a fhocheadúnú, a thaispeáint go poiblí ná aon shaothrú tráchtála ar aon bhealach eile.

PRÍOBHÁIDEACHT AGUS SLÁNDÁLA 

Táimid tiomanta do phríobháideachas a chosaint. Déileáiltear le faisnéis phearsanta a bhailímid nó a fhaighimid ar shlí eile maidir le húsáid na Seirbhísí a bhaineann leat de réir ár bPolasaí Príobháideachta .

Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil an gléas a úsáidtear chun rochtain a fháil ar na Seirbhísí daingnithe agus cosanta go leor i gcoinne bogearraí mailíseacha nó rochtain ag daoine neamhúdaraithe. A mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, ní bheidh Sibionics faoi dhliteanas i leith aon damáistí díreacha, indíreacha, speisialta, teagmhasacha nó iarmhartacha (lena n-áirítear brabúis chaillte, cibé acu a eascraíonn go díreach nó go hindíreach) a d'fhulaing aon duine mar thoradh ar idircheapadh nó rochtain neamhúdaraithe. a gcuid sonraí pearsanta. 

LIMITED DLITEANAS 

Ach amháin i gcás báis nó díobhála pearsanta de bharr ár faillí nó faillí ár bhfostaithe, gníomhairí nó fochonraitheoirí, calaois nó mífhaisnéis calaoiseach nó damáistí de bharr mí-iompar toiliúil nó mórfhaillí, táimid, ár ngníomhairí nó fochonraitheoirí, ár gcuid féin agus a stiúrthóirí faoi seach. , séantar fostaithe agus gníomhairí leis seo, a mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, dliteanas i leith aon chaillteanais nó damáiste a fhéadfaidh duine ar bith, cibé acu a d’fhulaing sé go díreach, go hindíreach, láithreach nó iarmhartach, agus cibé acu a eascraíonn sé i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí (e) nó ar shlí eile a eascraíonn as, nó i dtaca leis na nithe seo a leanas: (i) úsáid a bhaint as na Seirbhísí nó neamhábaltacht úsáid a bhaint astu; (ii) úsáid faisnéise nó ábhair ar na Seirbhísí; (iii) aon seirbhísí a sholáthraítear ar na Seirbhísí nó tríothu; agus (iv) idircheapadh nó rochtain neamhúdaraithe ar fhaisnéis phearsanta a cuireadh faoi bhráid na Seirbhísí, lena n-áirítear, gan teorainn, na catagóirí caillteanais nó damáiste seo a leanas, cibé acu ar cuireadh nó nár cuireadh in iúl do Sibionics go bhféadfadh caillteanas nó damáiste den sórt sin tarlú: (a) caillteanas nó éilliú sonraí; (b) caillteanas brabúis; (c) caillteanas coigiltis réamh-mheasta; (d) deiseanna gnó a chailleadh; (e) cailleadh cáilmheasa; (f) cailleadh clú; agus (g) damáiste speisialta. 

 

A mhéid a cheadaítear faoin dlí is infheidhme agus faoi réir an méid thuas, sa chás go dtabhaimid aon dliteanas i dtaca leis na téarmaí sa Chomhaontú seo, níl feidhmiú na Seirbhísí agus dliteanas den sórt sin teoranta nó eisiata ar shlí eile leis na téarmaí seo, ár ndliteanas. beidh siad teoranta do dhamáistí is intuartha le réasún.

 

Beidh ár ndliteanas foriomlán agus comhiomlán duit maidir le húsáid na Seirbhísí agat teoranta do (nuair is cuí) luach ceannaigh an táirge nó na seirbhíse Sibionics ábhartha i dtaca leis na Seirbhísí, nó suim choibhéiseach in airgeadra na tíre i. a bhfuil tú bunaithe.

 

Má theipeann orainn na téarmaí seo a chomhlíonadh, táimid freagrach as caillteanas nó damáiste a fhulaingíonn tú ar toradh réasúnta intuartha é ar ár sárú ar na téarmaí seo nó ar ár mainneachtain cúram agus scil réasúnta a úsáid, ach ní bheimid faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais sin. nach bhfuil réasúnta intuartha. Tá caillteanas nó damáiste intuartha go réasúnta más léir go dtarlódh sé nó dá mbeadh a fhios ag an mbeirt againn go bhféadfadh sé tarlú ag an am a ghlac tú leis na téarmaí seo.

 

Slánóidh agus slánóidh tú sinne, ár n-oifigigh, fostaithe, gníomhairí, ceadúnaithe nó soláthraithe tríú páirtí eile as agus i gcoinne gach caillteanais agus dliteanais a bhféadfadh aon cheann acu a bheith faoi dhliteanas ina leith agus in aghaidh gach caingean, agra, imeachtaí, éilimh nó éilimh de chuid de chineál ar bith a fhéadfar a dhearbhú, a thógáil nó a dhéanamh i gcoinne aon cheann acu, nó a d’fhéadfadh aon cheann acu a thabhú nó a d’fhéadfadh teacht chun cinn go díreach nó go neamhdhíreach maidir le do shárú dlí, do shárú ar na téarmaí seo nó aon ghníomhartha nó neamhghníomhartha a dhéanann tú in úsáid na Seirbhísí nach bhfuil ceadaithe leis na téarmaí seo. Ciallaíonn sé seo go mbeidh tú faoi dhliteanas aisíocaíocht a thabhairt dúinn ar bhonn dollar-ar-dollar as caillteanais agus dliteanais a fhulaingímid mar gheall ar do úsáid nó mí-úsáid na Seirbhísí (fiú mura n-údaraigh tú an úsáid nó mí-úsáid sin).


CONAS IS FÉIDIR LIOM AN COMHAONTÚ SEO A FHOIRCEANNADH 

Tá éifeacht leis an gComhaontú seo ar do ghlacadh leis an gComhaontú seo trí “Clár” a chliceáil nó mar a fhoráiltear a mhalairt sa Chomhaontú seo, agus leanfaidh sé ar aghaidh mura gcuirtear deireadh leis. Is féidir leat Suíomh Gréasáin  Sibionics CGM a dhínascadh nó stop a úsáid am ar bith. 

Cuirfear deireadh leis an gComhaontú seo láithreach agus gan fógra breise i gcás go sáraíonn tú, agus/nó go dteipeann ort aon téarma nó coinníoll den Chomhaontú seo a chomhlíonadh. Féadfaidh Sibionics an Comhaontú seo a fhoirceannadh nó a fhionraí tráth ar bith agus gan fógra a thabhairt roimh ré, ar chúis ar bith nó ar chúis ar bith, lena n-áirítear má chreideann Sibionics gur sháraigh tú nó gur ghníomhaigh tú ar neamhréir le litir nó spiorad an Chomhaontaithe seo. Coimeádaimid an ceart iarraidh ort stop láithreach nó ceartú a dhéanamh ar an úsáid neamhdhleathach, nó, má leanann an úsáid neamhdhleathach agus/nó an sárú ar aghaidh, táimid i dteideal freagra a thabhairt agus aon bhearta dleathacha a mheasaimid a bheith riachtanach a ghlacadh (lena n-áirítear deireadh a chur le do rochtain ar Seirbhísí).   

DLÍ LENA RIALAÍTEAR 

Beidh an Comhaontú Ceadúnais Úsáideora Deiridh agus na Téarmaí Úsáide seo á rialú ag agus a fhorléiriú de réir dhlíthe Dhaon-Phoblacht na Síne. Beidh aon díospóid a eascróidh faoin gComhaontú Ceadúnais Úsáideora Deiridh seo agus na Téarmaí Úsáide seo faoi réir dhlínse eisiach chúirteanna Daon-Phoblacht na Síne. 

 

Más saoránach d’aon tír de chuid an Aontais Eorpaigh tú, tar éis iarratas i scríbhinn a chur chugainn roimh ré, féadfaidh tú aon éileamh ar an ardán um réiteach díospóidí a chuir an Coimisiún Eorpach ar líne a chur isteach ag an seoladh seo a leanas: https://ec.europa.eu/ info/live-work-travel-eu/tomhaltóirí/réite-do-tomhaltóir-complaint_ga . Aistreoidh an Coimisiún Eorpach d’éileamh chuig na hidirghabhálaithe náisiúnta inniúla dá dtugtar fógra.

ILGHNÉITHEACH

 

Aontaíonn tú go ndéanann an Comhaontú Ceadúnais Úsáideora Deiridh agus na Téarmaí Úsáide seo (agus aon nuashonruithe orthu) cur síos ar an gcomhaontú iomlán eadrainn maidir leis na Seirbhísí, agus aon chomhaontuithe nó tuiscintí scríofa nó béil eile a bhí ann roimhe seo idir tú féin agus sinne maidir le déantar úsáid den sórt sin a ionadú agus a chealú leis seo.

 

Más rud é go measann cúirt nó binse dlínse inniúla aon cheann d’fhorálacha na dtéarmaí faoin gComhaontú seo a bheith ar neamhní nó neamh-infheidhmithe, déanfar na forálacha sin a theorannú nó a dhíchur a mhéid is gá agus cuirfear foráil bhailí ina n-ionad is fearr a chorprófar an. rún na dtéarmaí seo, ionas go bhfanfaidh siad seo i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

CONAS A DHÉANFAR IARRATAS AR TACAÍOCHT NÓ GEARÁN A DHÉANAMH? 

Má tá aon cheist agat faoin gComhaontú seo nó faoi na Seirbhísí i gcoitinne, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn.