SIBIONICS GS1 Continuous Glucose Monitoring System (CGM)

SIBIONICS GS1 sustav kontinuiranog praćenja glukoze (CGM)

filtar
  • 14-dnevno kontinuirano praćenje glukoze
  • Vrlo precizna očitanja senzora
  • AGP izvješća koja se mogu izvoziti
  • Podaci o glukozi u stvarnom vremenu koji se mogu dijeliti
  • Prilagodljivi alarm za glukozu
  • Aplikacija prilagođena korisniku
  • Bez kalibracije
  • Nema skeniranja
  • IP28 vodootporan