Beta Club, komunikacijska platforma za zdravlje dijabetesa u Kini

Osnovan 2021., oslanjajući se na digitalnu tehnologiju upravljanja dijabetesom, Beta Club je uvijek bio usmjeren na obrazovne usluge kontrole glukoze i potrebe dijabetičara, aktivno organiziran za provođenje stotina online/offline komunikacija i aktivnosti dijeljenja, profesionalne nastave znanja o kontroli glukoze i kontrole zdravlja glukoze usluge upravljanja za dijabetičare. Istodobno je organizirao interakcijske aktivnosti upravljanja zdravljem dijabetičara u načinu rada 2V+6, tako da više dijabetičara može ostvariti neovisnu kontrolu glukoze.

Pomaganje studentima s dijabetesom tipa 1

Beta klub je prakticirao svoju društvenu odgovornost i proveo javno-socijalnu akciju "Pomoć studentima sa dijabetesom tipa 1", pružio "Psihološko savjetovalište za javno-socijalnu pomoć" za dijabetičare i dao doprinos nacionalnoj prevenciji i kontroli šećerne bolesti. Beta Club očekuje pomoć dijabetičarima u ostvarivanju slobode kontrole glukoze i uživanju u životu svaki dan uz pomoć moći skrbi i tehnologije.