📱Ažuriraj ožujak 2024. 01.06.00.00

  1. Dodana kompatibilnost sa slovenskim jezikom.
  2. Optimizirajte ikonu događaja dnevnika prehrane.
  3. Dodan podsjetnik za ažuriranje aplikacije.