Diabetes 101

Sammenhengen mellom fedme og type 2 diabetes
Fedme og type 2-diabetes er to utbredte helseproblemer, med fedme som når epidemiske proporsjoner over hele verden . I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) har antallet individer med fedme og diabetes økt betydelig de siste tiårene, noe som vekker bekymring for...
Fortsett å lese