CE MDR-sertifisert

EU MDR

EUs kvalitetsstyringssystemsertifikat (MDR) står som et bevis på SIBIONICS GS1 CGM-systemets overholdelse av de strenge helse- og sikkerhetsstandardene som er pålagt av Den europeiske union (EU). Denne sertifiseringen bekrefter den overlegne kvaliteten, sikkerheten og effektiviteten til SIBIONICS GS1 CGM-systemet som medisinsk utstyr.