SIBIONICS GS1 CGM

SIBIONICS GS1 CGM

Filter
  • Svært nøyaktige sensoravlesninger
  • 14-dagers kontinuerlig glukoseovervåking
  • Kalibreringsfri
  • Ingen skanning
  • Eksporterbare AGP-rapporter
  • IP28 vanntett
  • Tilpassbar glukosealarm
  • Brukervennlig app
  • Delbare sanntidsglukosedata