Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych

Jak opisano w naszej Polityce prywatności, zbieramy dane osobowe podczas Twoich interakcji z nami i naszą stroną internetową, w tym za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii. Możemy również udostępniać te dane osobowe stronom trzecim, w tym partnerom reklamowym. Robimy to, aby wyświetlać Ci reklamy w innych witrynach internetowych, które są bardziej trafne zgodnie z Twoimi zainteresowaniami oraz z innych powodów określonych w naszej polityce prywatności.

Udostępnianie danych osobowych w celu reklamy ukierunkowanej w oparciu o Twoją interakcję na różnych stronach internetowych może zostać uznane za „sprzedaż”, „udostępnianie” lub „reklamę ukierunkowaną”. zgodnie z niektórymi przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w USA. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, możesz mieć prawo do rezygnacji z tych działań. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do rezygnacji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową z włączonym sygnałem rezygnacji z Globalnej Kontroli Prywatności, w zależności od tego, gdzie się znajdujesz, potraktujemy to jako prośbę o rezygnację z aktywności które można uznać za „sprzedaż” lub „udostępnianie” danych osobowych lub inne zastosowania, które można uznać za reklamę ukierunkowaną na urządzenie i przeglądarkę, z której korzystałeś podczas odwiedzania naszej witryny strona internetowa.