📱Uppdatering januari 2024 01.05.00.00

Vad är nytt: Optimering av appsidans läsbarhet, inklusive förstorad teckenstorlek och färgjustering.
 
Varför vi gjorde den här ändringen: Vi fick värdefull feedback från användare som indikerade att vissa teckensnitt och textfärger som användes i appen var svåra att läsa. För att lösa detta problem har vi förstorat teckenstorleken och justerat textfärgerna. Dessa ändringar är avsedda att hjälpa äldre användare att bättre navigera i vår app.
 
 
 
        Andra uppdateringar under samma period:
  • Lade till färgdisplay för glukosintervall på appens hemsida.
  • Användarupplevelseoptimering.