CE MDR-certifierad

EU MDR

EU Quality Management System Certificate (MDR) står som ett bevis på SIBIONICS GS1 CGM-systemets efterlevnad av de stränga hälso- och säkerhetsstandarder som föreskrivs av Europeiska Unionen (EU). Denna certifiering bekräftar den överlägsna kvaliteten, säkerheten och effektiviteten hos SIBIONICS GS1 CGM-systemet som medicinsk utrustning.