Diabetes 101

Sambandet mellan fetma och typ 2-diabetes
Fetma och typ 2-diabetes är två vanliga hälsoproblem, där fetma når epidemiska proportioner över hela världen . Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har antalet individer med fetma och diabetes ökat avsevärt under de senaste decennierna, vilket ger upphov till oro för de...
Fortsätt läsa