Appuppdateringshistorik

01.05.00.00     2024.01
  1. Optimering av appsidans läsbarhet, förstorad teckenstorlek och färgjustering.
  2. Lade till färgdisplay för glukosintervall på appens hemsida.
  3. Användarupplevelseoptimering.
01.06.00.00     2024.03
  1. Tillagd kompatibilitet med slovenska språket.
  2. Optimera ikonen för dietlogghändelser.
  3. Lade till påminnelse om appuppdatering.