📱Uppdatering mars 2024 01.06.00.00

  1. Tillagd kompatibilitet med slovenska språket.
  2. Optimera ikonen för dietlogghändelser.
  3. Lade till påminnelse om appuppdatering.