Условия за ползване

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

Дата на версията: [] [November 2023] 

Добре дошли в уебсайта на Sibionics CGM (https://www.sibonicscgm.com). Този уебсайт се контролира и управлява от SiBio Technology Limited (наричан „Sibionics“ или „ние“ или „нас“, включително неговите дъщерни дружества и филиали). Този документ е правно обвързващо споразумение между вас и нас, което урежда използването от ваша страна на този уебсайт и свързаните с него продукти и услуги, включително всяко съдържание или информация, предоставена като част от този уебсайт или подобни свързани продукти, услуги (наричани заедно „Услуги“). Моля, прочетете внимателно това Лицензионно споразумение с краен потребител и Условия за използване (това „Споразумение“ или „Лицензионно споразумение с краен потребител и Условия за използване“) преди да приемете то и използването на Услугите. Щраквайки върху „Регистрация“ или като продължите да използвате Услугите без регистрация до степента, в която е налична, вие се съгласявате и се съгласявате това Споразумение да се прилага за вашето използване на Услугите. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не натискайте „Регистрация“ и не използвайте Услугите. Услугите са предназначени само за възрастни (18 или повече години). Ако сте непълнолетен (ние определяме „непълнолетни“ като лица под 18 години), моля, незабавно спрете да използвате Услугите. 

ОБЩ

Условията по това Споразумение се прилагат само за Услугите и не се прилагат за други продукти и услуги на Sibionics или за други уебсайтове, приложения, плъгини, информация, съдържание, продукти и/или услуги на трети страни, свързани в Услугите . Моля, прочетете внимателно това Споразумение, преди да използвате Услугите.

 

Без да се засягат вашите права съгласно приложимото законодателство, ние си запазваме правото да променяме условията на това Споразумение (включително, без ограничение, за отразяване на технологичен или функционален напредък, правни и регулаторни промени или добри бизнес практики). Ако променим условията по това Споразумение, ще ви уведомим за промените чрез насочено известие, изскачащо известие или други средства съгласно приложимите местни закони.  

 

 • Ако сте регистриран потребител, намиращ се в ЕС: Като щракнете върху „Съгласен съм“ и продължите да използвате Услугите след промяна на всички съответни условия, вие потвърждавате, че внимателно сте прочели, разбрали напълно и сте се съгласили с всяка клауза на условията по това Споразумение, особено тези разпоредби, които ограничават или освобождават от отговорност.

 

За потребители, регистрирани в Германия, ние ще ви информираме за всички промени и допълнителни правила и условия по имейл и ще ви предоставим период от два месеца, за да възразите срещу такива променени условия на това Споразумение в писмен вид или по имейл. Счита се, че сте приели всички промени, ако не възразите изрично в рамките на период от два месеца. Ние ще ви информираме с информацията заедно с промените за последиците от липсата на писмено възражение през периода по предходното изречение. Промените на тези условия ще се прилагат от момента, посочен в информацията за промените. В случай, че това не бъде съобщено, всяка промяна ще се прилага от момента на информация за промените и изтичането на периода от два месеца, без да възразявате срещу промените. Ако възразите срещу промените, ще се счита, че прекратявате тези условия.

 

 • За всички други потребители:Продължавайки да използвате Услугите след промяна на съответните условия, вие потвърждавате, че сте прочели внимателно, разбрали сте напълно и сте се съгласили с всяка клауза на условията по това Споразумение, особено тези клаузи, които ограничават или освобождават от задължения.


ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

Ние ще положим разумни грижи, за да гарантираме, че информацията и съдържанието, предоставени от Услугите, са точни, пълни, актуални, налични и не нарушават права на трети страни. Ние обаче не гарантираме, че това винаги е така. Услугите се предоставят на принципа „както е“ и „както е налично“. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, с настоящото ние се отказваме от всякакви декларации и гаранции, свързани с информацията и съдържанието на Услугите, независимо дали са изрични или подразбиращи се, създадени по закон, договор или по друг начин, включително, без ограничение, всякакви гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, заглавие или ненарушаване на права на трети страни. Ние не гарантираме, че този уебсайт е защитен, без грешки или дефекти (включително, но не само, пълнотата, точността или надеждността за всички показани данни или информация), или че този уебсайт не съдържа вируси или други потенциално вредни компоненти. Възможно е да има прекъсване, забавяне или неизправност на или невъзможност за използване на Услугите поради проблеми с интернет връзката.

Информацията и съдържанието на Услугите не представляват медицински съвет. Съветваме ви да се консултирате с вашите здравни специалисти за съвет, преди да вземете каквото и да е решение, свързано с вашето лечение или грижи. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, с настоящото ние отхвърляме всякаква отговорност за всякакви загуби или щети, които могат да бъдат понесени от което и да е лице, независимо дали са претърпени пряко, непряко, незабавно или в резултат на това и независимо дали произтичат от договор, правонарушение (включително небрежност) или по друг начин което произтича от или във връзка с използването на Услугите или каквито и да било решения за лечение или грижи, които вземете, освен в случай на смърт или телесна повреда в резултат на наша небрежност. 

Ние не носим отговорност и не предоставяме никаква гаранция за точността, ефективността, навременността и пригодността на всякаква информация или съдържание, получени от трети страни, включително всяко приложение(а) на трети страни (независимо дали е свързано или не е свързано или споменато в Услугите ). 

ВАШАТА УПОТРЕБА 

Вие потвърждавате, че преди да започнете процедурата по регистрация и да използвате нашите Услуги, ще имате гражданска правоспособност да спазвате поведението си, както е предписано от законите на юрисдикцията, в която пребивавате. Ако нямате горепосочената гражданска дееспособност да се съобразите с поведението си, вие и вашият настойник носите отговорността за произтичащите от това разходи в съответствие със закона.

 

Трябва също така да се уверите, че не сте обект на търговски ограничения, икономически санкции или други закони и разпоредби, прилагани от която и да е държава, регион или международна организация, нито пряко или непряко да предоставяте средства, стоки или услуги на такъв субект. В противен случай ще спрете да използвате нашите Услуги. Междувременно разбирате, че всяко нарушение на горепосочените изисквания може да доведе до невъзможност за регистриране и нормално използване на нашите Услуги.

 

След като попълните информацията съгласно инструкциите на страницата за регистрация, прочетете и приемете това Споразумение и завършите всички процедури по регистрация, можете да създадете акаунт (Акаунт ) на този уебсайт и станете регистриран потребител на нашия уебсайт. Вие носите отговорност за запазването на сигурността и поверителността на вашето потребителско име и парола. Ако разберете или подозирате, че вашият акаунт е бил достъпен от друга страна без вашето разрешение, моля, уведомете ни незабавно.

 

Използвайки Услугите, Вие се съгласявате със следното: 

 

 • ще имате достъп и ще използвате Услугите само за лични, лични и некомерсиални цели;

 

 • не трябва и не трябва да помагате или съдействате на което и да е лице за достъп или използване на Услугите за комерсиални, незаконни или незаконни цели;

 

 • не трябва да прекъсвате, променяте или прихващате информация, публикувана в Услугите или на някой от нашите сървъри (където е приложимо); 

 

 • трябва по всяко време, когато осъществявате достъп и използвате Услугите, да спазвате всички приложими закони, правила, разпоредби, политики и други изисквания, предписани от всеки приложим регулаторен орган или правоприлагащ орган;

 

 • не трябва и не трябва да помагате или съдействате на което и да е лице да копирате, модифицирате, извършвате обратно инженерство, разглобявате, декомпилирате, разглобявате, опитвате да експортирате изходния код, декодирате и извършвате други действия, които анализират или репликират изходния код, структура и концепция на който и да е от този уебсайт или негови съставни части;

 

 • не трябва да използвате никакви автоматизирани процеси или услуги (като бот, паяк или периодично кеширане на информация) за достъп или използване на Услугите, или за копиране или изчерпване на данни от Услугите;

 

 • не трябва да използвате по друг начин Услугите по начин, който надхвърля обхвата на използване, предоставен ви в това Споразумение;

 

 • не трябва да използвате неоторизиран софтуер или хардуер за достъп до Услугите или да модифицирате Услугите по какъвто и да е неоторизиран начин (например чрез неупълномощени ремонти, неупълномощени надстройки или неупълномощени изтегляния);

 

 • цялата информация (включително лични данни), която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна към предоставения момент и трябва незабавно да ни уведомите в случай на промяна на тази информация; и

 

 • не трябва да се опитвате да заобикаляте или заобикаляте каквито и да било функции за сигурност на този уебсайт.

 

НАШИТЕ УСЛУГИ

 

 • Разгледайте и се абонирайте за нашите продукти: Нашите услуги ви позволяват да създадете акаунт, за да разглеждате и да се абонирате за нашите продукти.

 

 • Купете нашите продукти: Когато купувате продукти от този уебсайт, моля, не забравяйте внимателно да потвърдите името, цената, количеството, модела, спецификацията, размера на закупените от вас продукти или време, съдържание, ограничителни изисквания и други важни въпроси на продуктите, които сте закупили, и потвърдете своя адрес за контакт, телефонен номер, получател, информация за плащане и друга информация в момента на подаване на поръчка.Ако получателят посочените от вас не сте вие, вие носите отговорност за всички правни последици, произтичащи от действията и волеизявленията на такъв получател.

 

 • Обслужване на клиенти: Вие можете от време на време да идентифицирате проблеми, да търсите решения за идентифицирани проблеми, да предоставяте предложения, коментари или друга обратна връзка, свързана с нашите Услуги. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ще използваме вашата информация за контакт, за да се свържем с вас, за да ви помогнем и обслужим.

 

 • Промоционални програми. Може да хостваме безплатна пробна програма или други промоционални програми на нашия уебсайт от време на време. Такива програми може да са предмет на други правила и условия в допълнение към това Лицензионно споразумение с краен потребител и Условия за използване, за които ние ще ви информираме и ще поискаме изричното ви съгласие отделно.  

 

 • Маркетингово съобщение: Ние ще използваме доставчик на услуги на трета страна, за да обработваме вашите данни, включително изпращане на маркетингови съобщения до вашия имейл или мобилен телефон. Ние ще потърсим вашето изрично включване, преди да ви изпратим такива маркетингови съобщения и вие можете по всяко време да изберете да не получавате маркетингови съобщения от нас, като щракнете върху връзката за отписване, включена в имейла или текста.

 

НАЛИЧНОСТ 

Ще положим разумни усилия, за да направим Услугите достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Ние обаче не можем да гарантираме това и не поемаме отговорност за загуби или щети, възникнали поради прекъсване на достъпа до Услугите. Услугите може да бъдат прекъснати за поддръжка или други причини, но ние ще се постараем да предоставим разумно предизвестие за всички планирани събития. 

 

Можем да актуализираме, премахваме или променяме определени характеристики и функционалности на Услугите от време на време. Удоволствието ви от Услугите може да зависи от това дали вашето устройство и операционната система, която използвате, отговарят на системните изисквания и изискванията за съвместимост, които определяме от време на време, региона, в който се намирате или както се изисква от приложимото законодателство от време на време. За да използвате Услугите, може да ви е необходим съвместим хардуер и софтуер (и от време на време това може да изисква да изтеглите и инсталирате най-новите версии на такъв софтуер). Необходима е и интернет връзка.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

За целите по-долу, „Права на интелектуална собственост“ означава права, включително, но не само, авторски права, търговски марки, имена на домейни, права върху дизайн, права на бази данни, патенти и всяка друга интелектуална собственост права от всякакъв вид (независимо дали са регистрирани или не и навсякъде по света).

 

Всички права на интелектуална собственост върху или свързани с услугите (включително информацията, съдържанието и графиките, публикувани на този уебсайт) са собственост на или лицензирани за нас. Ние ви предоставяме ограничен, отменим, непрехвърляем и неизключителен лиценз за използване на Услугите на всяко съвместимо устройство, при условие че: (i) горното потвърждение за интелектуална собственост се появява на всички копия; (ii) използването на информацията е само за информационни, некомерсиални здравни или лични цели; (iii) информацията не е променена по никакъв начин; и (iv) никакви графики, налични от Услугите, не се използват отделно от придружаващия текст. За всички други употреби на информацията или на която и да е търговска марка, търговски имена или търговско облекло на Sibionics е необходимо нашето предварително писмено разрешение. 

Ние не носим отговорност за съдържание, предоставено от доставчици трети страни и ви е забранено да разпространявате такъв материал без разрешението на собственика на интелектуалната собственост в него.

Освен като разрешено по-горе, никакъв лиценз или право, изрично или подразбиращо се, не се предоставя на никое лице върху каквито и да е права върху интелектуалната собственост на Sibionics. Не трябва да отдавате под наем, давате на лизинг, давате на заем, продавате, преразпределяте, сублицензирате, показвате публично или по какъвто и да е друг начин комерсиално да използвате която и да е част от Услугите.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ 

Ние се ангажираме да защитаваме вашата поверителност. Личната информация, която събираме или получаваме по друг начин във връзка с вашето използване на Услугите, се обработва в съответствие с нашата Политика за поверителност .

Ваша отговорност е да гарантирате, че устройството, използвано за достъп до Услугите, е подходящо защитено и защитено срещу злонамерен софтуер или достъп от неупълномощени лица. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Sibionics не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни или последващи щети (включително пропуснати ползи, произтичащи пряко или косвено), понесени от което и да е лице в резултат на прихващане или неоторизиран достъп към техните лични данни. 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

Освен в случай на смърт или телесна повреда, причинени от наша небрежност или небрежност на нашите служители, агенти или подизпълнители, измама или измамно невярно представяне или щети, причинени от умишлено неправомерно поведение или груба небрежност, ние, нашите агенти или подизпълнители, нашите и техните съответни директори , служителите и агентите с настоящото отказват, до максималната степен, позволена от приложимото законодателство, отговорност за всяка загуба или щета, която може да бъде претърпяна от което и да е лице, независимо дали е претърпяна пряко, непряко, незабавно или последващо, и независимо дали произтича от договор, правонарушение (включително небрежност ) или по друг начин, който произтича от или във връзка с: (i) използване на или невъзможност за използване на Услугите; (ii) използване на информация или съдържание в Услугите; (iii) всякакви услуги, предоставяни на или чрез Услугите; и (iv) прихващане или неоторизиран достъп до лична информация, предоставена на Услугите, включително, без ограничение, следните категории загуби или щети, независимо дали Sibionics е бил уведомен за възможността от такава загуба или щета: (a) загуба или повреда на данни; б) пропуснати ползи; в) загуба на очаквани спестявания; (d) загуба на бизнес възможност; (e) загуба на репутация; (е) загуба на репутация; и ж) специални щети. 

 

До степента, разрешена от приложимото законодателство и при спазване на горепосоченото, в случай че понесем каквато и да е отговорност във връзка с условията в това Споразумение, работата на Услугите и такава отговорност не е ограничена или изключена по друг начин от тези условия, нашата отговорност ще бъдат ограничени до разумно предвидими щети.

 

Нашата обща и съвкупна отговорност към вас във връзка с използването на услугите от ваша страна ще бъде ограничена до (където е уместно) покупната стойност на съответния продукт или услуга на Sibionics във връзка с услугите или еквивалентна сума във валутата на страната в на която се основавате.

 

Ако не успеем да спазим тези условия, ние носим отговорност за загуба или щета, която претърпявате, която е разумно предвидим резултат от нарушаването на тези условия или неуспеха ни да използваме разумна грижа и умения, но няма да носим отговорност за загуби, които не са разумно предвидими. Загубата или щетата са разумно предвидими, ако или е очевидно, че ще се случи, или ако по времето, когато сте приели тези условия, и двамата сме знаели, че може да се случи.

 

Вие ще обезщетите и ще продължите да обезщетявате нас, нашите служители, служители, агенти, лицензодатели или други доставчици трети страни от и срещу всички загуби и отговорности, за които някой от тях може да стане отговорен и срещу всички действия, съдебни дела, производства, искове или искания на от всякакво естество, което може да бъде твърдяно, предприето или направено срещу някой от тях, или което някой от тях може да причини или което може да възникне пряко или косвено във връзка с нарушението ви на закона, нарушението на тези условия или всякакви действия или бездействия, които извършвате при използване на Услугите, които не са разрешени от тези условия. Това означава, че ще бъдете длъжни да ни възстановите на база долар за долар за загуби и задължения, които понасяме поради вашето използване или злоупотреба с Услугите (дори ако не сте разрешили това използване или злоупотреба).


КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН ТОЗИ ДОГОВОР 

Това Споразумение влиза в сила след като приемете това Споразумение, като щракнете върху „Регистрация“ или както е предвидено по друг начин в това Споразумение, и ще продължи, освен ако не бъде прекратено. Можете да прекъснете връзката или да спрете да използвате уебсайта на Sibionics CGM по всяко време. 

Това Споразумение ще бъде прекратено незабавно и без допълнително предизвестие, в случай че нарушите и/или не успеете да спазите който и да е термин или условие на това Споразумение. Sibionics може също така да прекрати или временно да прекрати това Споразумение по всяко време и без предизвестие, по каквато и да е причина или без причина, включително ако Sibionics смята, че сте нарушили или сте действали несъвместимо с буквата или духа на това Споразумение. Запазваме си правото да ви помолим незабавно да спрете или коригирате неправомерното използване или, ако неправомерното използване и/или нарушение продължи, ние имаме право да отговорим и да предприемем всички законни мерки, които считаме за необходими (включително прекратяване на достъпа ви до услуги).   

ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

Настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител и Условия за използване се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Китайската народна република. Всеки спор, произтичащ от това Лицензионно споразумение с краен потребител и Условия за ползване, е предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата на Китайската народна република. 

 

Ако сте гражданин на която и да е страна от Европейския съюз, след предварителна писмена заявка до нас, можете също да подадете всякакви искове в платформата за разрешаване на спорове, публикувана онлайн от Европейската комисия на следния адрес: https://ec.europa.eu/ info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en . Европейската комисия ще прехвърли вашия иск на уведомените компетентни национални медиатори.

РАЗНИ

 

Вие се съгласявате, че това Лицензионно споразумение с краен потребител и Условия за ползване (и всички техни актуализации) описват цялото споразумение между нас по отношение на Услугите, както и всякакви други писмени или устни споразумения или договорености, съществуващи преди това между вас и нас по отношение на такава употреба се заменя и отменя.

 

Ако някоя от разпоредбите на условията по това Споразумение бъде счетена от съд или друг компетентен съд за нищожна или неприложима, тези разпоредби ще бъдат ограничени или премахнати до минималната необходима степен и заменени с валидна разпоредба, която най-добре въплъщава намерението на тези условия, така че те да останат в пълна сила и действие.

КАК ДА ЗАЯВЯ ЗА ПОДДРЪЖКА ИЛИ ДА ПОДАВЯ ЖАЛБА? 

Ако имате някакви въпроси относно това Споразумение или Услугите като цяло, моля, не се колебайте да се свържете с нас.