📱Aktualizácia marec 2024 01.06.00.00

  1. Pridaná kompatibilita so slovenským jazykom.
  2. Optimalizujte ikonu udalostí denníka stravovania.
  3. Pridané pripomenutie aktualizácie aplikácie.