Szolgáltatás feltételei

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

Verzió dátuma: [] [November 2023] 

Üdvözöljük a Sibionics CGM webhelyén (https://www.sibionicscgm.com). Ezt a webhelyet a SiBio Technology Limited (a továbbiakban: „Sibionics” vagy „mi”) felügyeli és üzemelteti, vagy „us”, beleértve leányvállalatait és leányvállalatait). Ez a dokumentum egy jogilag kötelező érvényű megállapodás Ön és közöttünk, amely szabályozza a webhely, valamint a kapcsolódó termékek és szolgáltatások Ön általi használatát, ideértve a jelen webhely vagy az ilyen kapcsolódó termékek, szolgáltatások (együttesen a „Szolgáltatások”) részeként biztosított tartalmat vagy információt. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a végfelhasználói licencszerződést és használati feltételeket (ez a „szerződés” vagy a „végfelhasználói licencszerződés és használati feltételek”), mielőtt elfogadná it és a Szolgáltatások használatával. Ha a „Regisztráció” gombra kattint, vagy a rendelkezésre álló mértékig regisztráció nélkül folytatja a Szolgáltatások használatát, Ön beleegyezik és elfogadja, hogy a jelen Szerződés vonatkozik a Szolgáltatások használatára. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, kérjük, ne kattintson a „Regisztráció” gombra, és ne használja a szolgáltatásokat. A Szolgáltatások kizárólag felnőttek (18 év felettiek) számára készültek. Ha Ön kiskorú (a „kiskorúakként” 18 évnél fiatalabb személyeket értünk), kérjük, azonnal hagyja abba a Szolgáltatások használatát. 

TÁBORNOK

A jelen Szerződés feltételei csak a Szolgáltatásokra vonatkoznak, és nem vonatkoznak semmilyen más Sibionics-termékre és -szolgáltatásra, illetve a Szolgáltatásokban hivatkozott harmadik felek webhelyeire, alkalmazásaira, beépülő moduljaira, információira, tartalmaira, termékeire és/vagy szolgáltatásaira. . Kérjük, a Szolgáltatások használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a Szerződést.

 

Az Ön alkalmazandó jog szerinti jogainak sérelme nélkül fenntartjuk a jogot a jelen Szerződés feltételeinek módosítására (beleértve, korlátozás nélkül, a technológiai vagy funkcionális fejlődés, a jogi és szabályozási változások vagy a helyes üzleti gyakorlatok tükrözése érdekében). Ha módosítjuk a jelen Szerződés feltételeit, a változásokról push értesítéssel, felugró értesítéssel vagy más módon értesítjük a vonatkozó helyi törvényeknek megfelelően.  

 

 • Ha Ön regisztrált felhasználó az EU-ban: Az „Elfogadom” gombra kattintva és a Szolgáltatások használatának folytatásával a vonatkozó feltételek módosítása után Ön megerősíti, hogy figyelmesen elolvasta, teljes mértékben megértette és elfogadta a jelen Szerződés feltételeinek minden rendelkezését, különösen azokat, amelyek korlátozzák vagy mentesítik a kötelezettségeket.

 

Németországban regisztrált felhasználókat e-mailben értesítünk minden módosításról és további feltételekről, és két hónapos határidőt biztosítunk Önnek, hogy kifogást emeljen a jelen módosított feltételek ellen. Megállapodás írásban vagy e-mailben. Úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a módosításokat, ha két hónapon belül nem tiltakozik kifejezetten. A tájékoztatással és a módosításokkal együtt tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen következményekkel járhat, ha az előző mondatban meghatározott időszakban nem tiltakozik írásban. A jelen feltételek módosításai a módosításokról szóló tájékoztatóban meghatározott időponttól lépnek érvénybe. Amennyiben ezt nem közöljük, minden változás a módosításokról szóló tájékoztatás időpontjától és a két hónapos időszak lejártától lép életbe, anélkül, hogy Ön a módosítások ellen tiltakozna. Ha tiltakozik a módosításokkal szemben, úgy tekintjük, hogy felmondja ezeket a feltételeket.

 

 • Minden többi felhasználó esetében:A Szolgáltatások használatának folytatásával a vonatkozó feltételek módosítása után megerősíti, hogy Ön figyelmesen elolvasta, teljes mértékben megértette és elfogadta a jelen Szerződés feltételeinek minden rendelkezését, különösen azokat, amelyek korlátozzák vagy mentesítik a kötelezettségeket.


NYILATKOZAT 

Ésszerű gondot fordítunk annak biztosítására, hogy a Szolgáltatások által biztosított információk és tartalom pontosak, teljesek, naprakészek, elérhetőek legyenek, és ne sértsék harmadik felek jogait. Nem garantáljuk azonban, hogy ez mindig így van. A Szolgáltatásokat „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon biztosítjuk. A vonatkozó törvények által megengedett maximális mértékig elutasítunk minden olyan nyilatkozatot és garanciát, amely a Szolgáltatásokon található információkkal és tartalmakkal kapcsolatos, akár kifejezett, akár hallgatólagos, törvény, szerződés vagy más módon létrehozott, beleértve, korlátozás nélkül, az eladhatóságra, alkalmasságra vonatkozó garanciákat. meghatározott célra, jogcímre vagy harmadik fél jogainak megsértése miatt. Nem garantáljuk, hogy ez a webhely biztonságos, hiba- vagy hibamentes (beleértve, de nem kizárólagosan a teljességet, pontosságot vagy megbízhatóságot bármilyen megjelenített adat vagy információ), vagy hogy ez a webhely mentes vírusoktól vagy egyéb potenciálisan káros összetevőktől. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások internetkapcsolati problémák miatt megszakadnak, késhetnek vagy hibásan működnek, vagy nem tudják használni.

A Szolgáltatásokon található információk és tartalmak nem minősülnek orvosi tanácsnak. Javasoljuk, hogy konzultáljon egészségügyi szakembereivel, mielőtt bármilyen döntést hozna a kezelésével vagy gondozásával kapcsolatban. A hatályos törvények által megengedett maximális mértékig kizárunk minden felelősséget bármely személyt elszenvedő veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy közvetlenül, közvetve, azonnal vagy következményképpen, és szerződésből, jogsértésből (beleértve a gondatlanságot is) vagy egyéb módon keletkezett. amely a Szolgáltatások használatából vagy az Ön által hozott kezelési vagy gondozási döntésekből ered, vagy azzal összefüggésben, kivéve a mi gondatlanságunkból eredő haláleset vagy személyi sérülés esetét. 

Nem vállalunk felelősséget, és semmilyen garanciát nem vállalunk a harmadik felektől származó információk vagy tartalom pontosságáért, hatékonyságáért, időszerűségéért és megfelelőségéért, beleértve a harmadik féltől származó alkalmazás(oka)t (függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásokban hivatkozott vagy hivatkozott-e vagy sem). ). 

AZ ÖN HASZNÁLATA 

Ön tudomásul veszi, hogy a regisztrációs eljárás megkezdése és Szolgáltatásaink igénybevétele előtt rendelkezik azzal a polgári jogi képességgel, hogy megfeleljen magatartásának az Ön lakóhelye szerinti joghatóság törvényei szerint. Ha Ön nem rendelkezik a fent említett polgári jogi cselekvőképességgel ahhoz, hogy magatartásának eleget tegyen, az ebből eredő költségekért a törvény szerint Ön és gondviselője viseli a felelősséget.

 

Gondoskodnia kell arról is, hogy Önre ne vonatkozzanak kereskedelmi korlátozások, gazdasági szankciók vagy egyéb törvények és rendelkezések, amelyeket egyetlen ország, régió vagy nemzetközi szervezet bevezetett, és sem közvetlenül, sem közvetve nem biztosít pénzeszközöket, árukat vagy szolgáltatásokat az ilyen alanynak. Ellenkező esetben Ön abbahagyja Szolgáltatásaink használatát. Addig is tudomásul veszi, hogy a fenti követelmények bármilyen megsértése azt eredményezheti, hogy nem tud regisztrálni és nem tudja megfelelően használni Szolgáltatásainkat.

 

Miután kitöltötte az adatokat a regisztrációs oldalon található utasításoknak megfelelően, elolvasta és elfogadta a jelen Szerződést, és elvégezte az összes regisztrációs eljárást, létrehozhat egy fiókot (Fiók ) ezen a weboldalon, és legyen regisztrált felhasználója weboldalunknak. Ön felelős Fiókja felhasználónevének és jelszavának biztonságos és bizalmas kezeléséért. Ha megtudja vagy gyanítja, hogy fiókjához más fél az Ön engedélye nélkül hozzáfért, kérjük, azonnal értesítsen bennünket.

 

A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja az alábbiakat: 

 

 • Ön csak személyes, magán és nem kereskedelmi célokra érheti el és használja a Szolgáltatásokat;

 

 • nem tehet, és nem segíthet senkinek, hogy hozzáférjen vagy használja a Szolgáltatásokat semmilyen kereskedelmi, törvénytelen vagy illegális célra;

 

 • nem zavarhatja meg, módosíthatja vagy lehallgathatja a Szolgáltatásokon vagy a szervereinken közzétett információkat (ahol releváns); 

 

 • a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások használata során mindenkor be kell tartania az összes vonatkozó törvényt, szabályt, előírást, szabályzatot és egyéb, bármely vonatkozó szabályozó hatóság vagy bűnüldöző szerv által előírt követelményt;

 

 • nem másolhat, módosíthat, visszafejthet, szétszerelhet, dekompilálhat, szétszerelhet, megkísérelhet exportálni, dekódolni és más olyan tevékenységet végezni, amely elemzi vagy reprodukálja a forráskódot, szerkezetét és szerkezetét. jelen weboldal vagy annak alkotórészeinek koncepciója;

 

 • nem használhat semmilyen automatizált folyamatot vagy szolgáltatást (például robotot, pókot vagy az információk időszakos gyorsítótárazását) a Szolgáltatások eléréséhez vagy használatához, illetve adatok másolásához vagy kimásolásához a Szolgáltatásokból;

 

 • más módon nem használhatja a szolgáltatásokat olyan módon, amely meghaladja a jelen Szerződésben biztosított felhasználási kört;

 

 • nem használhat illetéktelen szoftvert vagy hardvert a Szolgáltatások eléréséhez vagy a Szolgáltatások jogosulatlan módon történő módosításához (például jogosulatlan javítások, jogosulatlan frissítések vagy jogosulatlan letöltések révén);

 

 • minden Ön által rendelkezésünkre bocsátott információ (beleértve a személyes adatokat is) a megadott időpontban valós, pontos és teljes, és haladéktalanul értesítenie kell bennünket, ha ezen információkban bármilyen változás történik; és

 

 • nem próbálhatja meg kijátszani vagy megkerülni a webhely egyetlen biztonsági funkcióját sem.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK

 

 • Böngésszen termékeink között és iratkozzon fel: Szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy fiókot hozzon létre termékeink böngészéséhez és előfizetéséhez.

 

 • Vásárolja meg termékeinket: Amikor termékeket vásárol ezen a webhelyen, kérjük, gondosan erősítse meg a megvásárolt termékek nevét, árat, mennyiségét, modelljét, specifikációját, méretét vagy a a vásárolt termékekkel kapcsolatos időt, tartalmat, korlátozó követelményeket és egyéb fontos kérdéseket, és a megrendelés leadásakor ellenőrizze kapcsolattartási címét, telefonszámát, címzettjét, fizetési adatait és egyéb információkat.Ha a címzett az Ön által megadott nem Ön, akkor az ilyen címzett cselekedeteiből és szándéknyilatkozataiból eredő minden jogkövetkezményért Ön felel.

 

 • Ügyfélszolgálat: Ön időről időre problémákat azonosíthat, megoldást kereshet az azonosított problémákra, javaslatokat, megjegyzéseket vagy egyéb visszajelzéseket tehet a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy kapcsolatfelvételi adatait felhasználjuk az Önnel való kapcsolatfelvételhez, annak érdekében, hogy segítséget és szolgáltatást nyújthassunk Önnek.

 

 • Promóciós programok. Weboldalunkon időről időre ingyenes próbaprogramot vagy egyéb promóciós programokat is elhelyezhetünk. Az ilyen programokra a jelen Végfelhasználói Licencszerződésen és Felhasználási feltételeken kívül egyéb feltételek is vonatkozhatnak, amelyekről tájékoztatjuk Önt, és külön kérjük az Ön kifejezett hozzájárulását.  

 

 • Marketingüzenet: Adatainak feldolgozásához harmadik fél szolgáltatót fogunk igénybe venni, beleértve a marketingüzenetek küldését az Ön e-mailjére vagy mobiljára. Az ilyen marketingkommunikáció elküldése előtt kérni fogjuk az Ön kifejezett feliratkozását, és Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem szeretne marketingkommunikációt kapni tőlünk az e-mailben vagy a szövegben található leiratkozási linkre kattintva.

 

ELÉRHETŐSÉG 

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a Szolgáltatások a nap 24 órájában, a hét 7 napján elérhetőek legyenek. Ezt azonban nem tudjuk garantálni, és nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszakadásából eredő veszteségekért vagy károkért. A Szolgáltatások karbantartás vagy egyéb miatt megszakadhatnak. okok miatt, de igyekszünk minden tervezett eseményről ésszerű időben értesíteni. 

 

A Szolgáltatások bizonyos funkcióit és funkcióit időről időre frissíthetjük, eltávolíthatjuk vagy módosíthatjuk. A Szolgáltatások élvezete függhet attól, hogy az Ön készüléke és az Ön által használt operációs rendszer megfelel-e az általunk időről időre megállapított rendszer- és kompatibilitási követelményeknek, illetve attól, hogy melyik régióban tartózkodik, vagy a vonatkozó jogszabályok időnként megkövetelik. A Szolgáltatások használatához kompatibilis hardverre és szoftverre lehet szüksége (és időről időre szükség lehet az ilyen szoftverek legújabb verzióinak letöltésére és telepítésére). Internet kapcsolat is szükséges.

SZELLEMI TULAJDON 

Az alábbi célokra a „Szellemi tulajdonjogok” olyan jogokat jelent, mint például, de nem kizárólagosan a szerzői jog, a védjegyek, a domain nevek, a formatervezési minták, az adatbázis-jogok, a szabadalmak és minden egyéb szellemi tulajdon bármilyen jog (akár regisztrált, akár nem, és bárhol a világon).

 

A Szolgáltatásokkal kapcsolatos vagy azokhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjog (beleértve az ezen a weboldalon közzétett információkat, tartalmat és grafikákat is) a mi tulajdonunkban van, vagy a mi licencünk van. Korlátozott, visszavonható, át nem ruházható és nem kizárólagos licencet biztosítunk Önnek a Szolgáltatások bármely kompatibilis eszközön történő használatára, feltéve, hogy: (i) a szellemi tulajdonra vonatkozó fenti elismerés minden másolaton megjelenik; (ii) az információ csak tájékoztatási, nem kereskedelmi egészségügyi vagy személyes használatra szolgál; (iii) az információ semmilyen módon nem módosul; és (iv) a Szolgáltatásokból elérhető grafika nem kerül felhasználásra a kísérő szövegtől elkülönítve. Az információ vagy bármely Sibionics védjegy, kereskedelmi név vagy márkanév minden egyéb felhasználásához előzetes írásbeli engedélyünk szükséges. 

Nem vállalunk felelősséget a külső szolgáltatók által biztosított tartalomért, és tilos az ilyen anyagok terjesztése a benne lévő szellemi tulajdon tulajdonosának engedélye nélkül.

Kivéve A fentiek szerint a Sibionics szellemi tulajdonjogaira semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos licenc vagy jog nem adható senkinek. Tilos bérelni, lízingelni, kölcsönözni, eladni, újra terjeszteni, továbbengedélyezni, nyilvánosan megjeleníteni vagy bármilyen más módon kereskedelmi céllal kihasználni a Szolgáltatások bármely részét.

ADATVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG 

Elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme mellett. Az általunk gyűjtött vagy a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban más módon megszerzett személyes adatokat az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezeljük.

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez használt eszköz megfelelően védve legyen, és védve legyen a rosszindulatú szoftverek és az illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen. A vonatkozó törvények által megengedett maximális mértékig a Sibionics nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy következményes kárért (beleértve a közvetlenül vagy közvetetten keletkező veszteséget), amelyet bármely személy elszenvedett a lehallgatás vagy az illetéktelen hozzáférés következtében. személyes adataikra. 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG 

Kivéve a mi, ügynökeink vagy alvállalkozóink, a mi ügynökeink vagy alvállalkozóink, a mi és azok megfelelő igazgatói a mi gondatlanságunkból vagy alkalmazottaink, ügynökeink vagy alvállalkozóink hanyagságából eredő halálesetet vagy személyi sérülést, csalást vagy csalárd félrevezetést vagy szándékos kötelességszegésből vagy súlyos gondatlanságból eredő károkat. , az alkalmazottak és az ügynökök a hatályos törvények által megengedett maximális mértékig kizárják a felelősséget bármely személyt elszenvedő veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy közvetlenül, közvetve, azonnal vagy következményképpen, és szerződésből, jogellenes károkozásból (beleértve a gondatlanságot is) ) vagy más módon, amely a következőkből ered, vagy azzal összefüggésben: (i) a Szolgáltatások használata vagy használatának képtelensége; (ii) információk vagy tartalom felhasználása a Szolgáltatásokon; (iii) a Szolgáltatásokon keresztül vagy azon keresztül nyújtott szolgáltatások; és (iv) a Szolgáltatásokhoz benyújtott személyes adatok lehallgatása vagy jogosulatlan hozzáférése, beleértve, korlátozás nélkül, a veszteségek vagy károk következő kategóriáit, függetlenül attól, hogy a Sibionics-t tájékoztatták-e az ilyen veszteség vagy kár lehetőségéről: (a) elvesztése vagy adatok sérülése; b) elmaradt haszon; c) a várható megtakarítások elvesztése; d) üzleti lehetőség elvesztése; e) cégérték elvesztése; f) a hírnév elvesztése; és g) különleges károk. 

 

A hatályos jogszabályok által megengedett mértékben és a fentiekre is figyelemmel, abban az esetben, ha a jelen Szerződés feltételeivel, a Szolgáltatások működésével kapcsolatban felelősséget vállalunk, és az ilyen felelősséget a jelen feltételek egyébként nem korlátozzák vagy kizárják, a mi felelősségünk az ésszerűen előrelátható károkra korlátozódik.

 

Általános és összesített felelősségünk Ön felé a Szolgáltatások használatával kapcsolatban (ahol releváns) a vonatkozó Sibionics termék vagy szolgáltatás beszerzési értékére korlátozódik a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ennek megfelelő összegre az adott ország pénznemében. amelyen alapulsz.

 

Ha nem tartjuk be ezeket a feltételeket, felelősséggel tartozunk az Ön által elszenvedett veszteségekért vagy károkért, amelyek ésszerűen előrelátható következményei a jelen feltételek megszegésének vagy a kellő gondossággal és szakértelemmel való elmulasztásunk, de nem vállalunk felelősséget az olyan veszteségekért, amelyek nem ésszerűen előreláthatóak. A veszteség vagy kár ésszerűen előrelátható, ha vagy nyilvánvaló, hogy meg fog történni, vagy ha a feltételek elfogadásakor mindketten tudtuk, hogy ez megtörténhet.

 

Kártalanít és kártalanít minket, tisztségviselőinket, alkalmazottainkat, ügynökeinket, licencadóinkat vagy más harmadik fél szolgáltatókat minden olyan veszteség és kötelezettség alól, amelyért bármelyikük felelőssé válhat, valamint minden cselekmény, per, eljárás, követelés vagy követelés ellen. bármilyen természetű, amelyet bármelyikükkel szemben állítanak, szednek vagy tesznek, vagy amelyek bármelyikükben felmerülhetnek, vagy amelyek közvetlenül vagy közvetve felmerülhetnek az Ön jogsértésével, a jelen feltételek megsértésével vagy az Ön által elkövetett cselekményekkel vagy mulasztásokkal kapcsolatban. a Szolgáltatások használatában, amelyeket a jelen feltételek nem engedélyeznek. Ez azt jelenti, hogy Ön köteles lesz nekünk dollár-dollár alapon megtéríteni azokat a veszteségeket és kötelezettségeket, amelyeket a Szolgáltatások Ön általi használata vagy visszaélése miatt szenvedünk el (még akkor is, ha Ön nem engedélyezte ezt a használatot vagy visszaélést).


HOGYAN SZÜNTETHETŐ EZ A SZERZŐDÉS 

Ez a Megállapodás akkor lép hatályba, amikor Ön a „Regisztráció” gombra kattintással elfogadja a jelen Szerződést, vagy a jelen Szerződésben meghatározott módon, és a szerződés felmondásáig érvényben marad. Bármikor lekapcsolhatja a Sibionics CGM webhelyet, vagy abbahagyhatja a használatát. 

Ez a Szerződés azonnal és további értesítés nélkül megszűnik, ha Ön megszegi és/vagy nem tartja be a jelen Szerződés bármely feltételét vagy feltételét. A Sibionics ezenkívül bármikor, előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból vagy ok nélkül felmondhatja vagy felfüggesztheti a jelen Szerződést, beleértve azt is, ha a Sibionics úgy véli, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodás betűjét vagy szellemét, vagy azzal nem összhangban járt el. Fenntartjuk a jogot arra kérni Önt, hogy haladéktalanul állítsa le vagy javítsa ki a jogellenes felhasználást, vagy ha a jogellenes használat és/vagy szabálysértés folytatódik, jogosultak vagyunk reagálni és megtenni minden olyan törvényes intézkedést, amelyet szükségesnek tartunk (beleértve a hozzáférés megszüntetését a szolgáltatások).   

IRÁNYADÓ JOG 

A jelen végfelhasználói licencszerződésre és felhasználási feltételekre a Kínai Népköztársaság törvényei az irányadók, és azokkal összhangban kell értelmezni. A jelen Végfelhasználói Licencszerződés és a Felhasználási feltételek alapján felmerülő viták a Kínai Népköztársaság bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartoznak. 

 

Ha Ön az Európai Unió bármely országának állampolgára, előzetes írásbeli kérelmet követően igényét az Európai Bizottság által online közzétett vitarendezési platformon is benyújthatja a következő címen: https://ec.europa.eu/ info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-sumer-complaint_hu . Az Európai Bizottság átadja követelését a bejelentett illetékes nemzeti közvetítőknek.

VEGYES

 

Ön elfogadja, hogy a jelen Végfelhasználói Licencszerződés és Felhasználási Feltételek (és azok frissítései) leírják a közöttünk a Szolgáltatásokra vonatkozó teljes megállapodást, valamint minden egyéb írásos vagy szóbeli megállapodást vagy megállapodást, amely korábban közöttünk a szolgáltatásokkal kapcsolatban létezett. az ilyen felhasználás hatályát veszti és megszakítja.

 

Ha a jelen Megállapodásban foglalt feltételek bármelyikét egy illetékes bíróság vagy más bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az ilyen rendelkezéseket a szükséges minimális mértékig korlátozni kell vagy el kell törölni, és olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a legjobban megtestesíti a e feltételek szándéka, így azok teljes hatályúak és hatályosak maradnak.

HOGYAN KÉRHETEK TÁMOGATÁST VAGY PANASZT KÉRHETEK? 

Ha bármilyen kérdése van a jelen Szerződéssel vagy általában a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.