Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN SIBIONICS 

Ingangsdatum: [●] [November 2023]

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy bij het omgaan met uw persoonlijke gegevens.


Dit privacybeleid (“ Privacybeleid ”) beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we over u verzamelen, wat we ermee doen, hoe we deze openbaar maken en uw rechten wanneer u onze producten en diensten gebruikt met betrekking tot het Sibionics Continuous Glucose Monitoring System (“ CGM ”), inclusief onze website https://www.sibionicscgm.com (“ Website ”) en onze mobiele applicatie (“ APP ”) en andere gerelateerde sites en software (samen " Sibionics Services ") beheerd door SiBio Technology Limited ( waarnaar wordt verwezen als " Sibionics " of " wij " of " ons ", inclusief haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen).  

Op uw gebruik van de Sibionics-diensten zijn dit Privacybeleid, de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers en de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke informatie die van u wordt verzameld voor andere Sibionics-producten en -diensten, of op enige andere applicatie(s) en plug-in(s) van derden die zijn gekoppeld in de Sibionics-diensten. 

Lees dit privacybeleid aandachtig door voordat u de Sibionics-diensten gebruikt of uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. 

 

Voor personen gevestigd in de Europese Unie: De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“AVG”) is van kracht vanaf 25 mei 2018. De AVG wijzigt en actualiseert de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, en welke bedrijven die uw persoonlijke gegevens verwerken, mogen en moeten doen. 

Onderwerpen: 

 

 • Wat zijn ‘persoonlijke gegevens’?
 • Welke soorten persoonlijke informatie verzamelen we?Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens? 
 • Verzamelen wij ‘gevoelige’ persoonlijke informatie?
 • Hoe zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken? 
 • Delen wij persoonlijke informatie met derden?
 • Welke rechten heeft u over uw persoonlijke gegevens?
 • Hoe slaan wij uw persoonlijke gegevens op?
 • Hoe garanderen wij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens?
 • Hoe beschermen we persoonlijke gegevens van minderjarigen?
 • Wijzigingen in ons privacybeleid
 • Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Wat zijn ‘persoonlijke gegevens’? 

"Persoonlijke informatie" betekent alle informatie die u identificeert of redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren wanneer die informatie wordt gecombineerd met andere gegevens.

Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we? Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

 

 • Gegevens die u aan ons verstrekt:

 

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt tijdens het gebruik van de website

 

Terwijl u evalueert of onze Sibionics-diensten de juiste technologie voor gezondheidsprestaties voor u zijn, kunnen we persoonlijke informatie over uzelf verzamelen en verwerken, inclusief uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, door formulieren op onze website in te vullen. Op onze Website verzamelen we ook financiële gegevens zoals betaalkaartgegevens en bankrekeningnummers om transacties voor bepaalde diensten te verwerken. Mogelijk moet u ons ook uw postadresgegevens verstrekken, zodat we onze producten naar u kunnen verzenden.

 

We kunnen van tijd tot tijd proefprogramma's en andere promotieactiviteiten op de Website hosten. U kunt ons uw persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, diabetestherapie, e-mailadres en postadresinformatie, enz., evenals uw ervaring en feedback over onze Sibionics-diensten om aan het programma deel te nemen. Wij zullen u informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken in verband met specifieke programma's en uw afzonderlijke toestemming vragen.   

 

U kunt uw e-mailadres aan ons doorgeven om u te abonneren op e-mailupdates over onze producten, diensten en promotieactiviteiten. U kunt ons ook persoonlijke informatie over uzelf verstrekken wanneer u een probleem meldt of een vraag heeft over onze Sibionics-diensten.

 

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt tijdens het gebruik van de APP

 

Bij het aanmaken van een account voor het gebruik van onze Sibionics Diensten op de APP zijn bepaalde gegevens vereist, zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord.

 

Om uw ervaring met onze Sibionics-diensten op de APP te verbeteren, kunt u er bovendien voor kiezen om aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw geslacht, geboortedatum, lengte, gewicht, landlocatie, taal, ras, fitnessniveau, sportactiviteiten, eten gewoonten, historische biometrische gegevens, andere fitnessinformatie, type diabetes en streefwaarde voor glucosewaarden.

 

 • Informatie die wij over u verzamelen, genereren of verwerken: Wij verzamelen, genereren en verwerken gegevens van sensoren, waaronder gegevens over uw glucosewaarden en -streefwaarden.

 

 • Informatie die wij automatisch over u verzamelen: Wij kunnen automatisch bepaalde informatie van u verzamelen wanneer u onze Website en APP gebruikt. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit, maar kan uw browsertype en internetprovider omvatten. Wanneer u onze APP gebruikt, verzamelen en bewaren wij automatisch informatie in servicelogboeken. Dit omvat uw apparaatmodel, Mac-adres, wifi-adres, apparaat-ID's, besturingssysteem, softwareversie, apparaatstatus, netwerkomstandigheden, logs, IP-adres en locatie. We kunnen ook informatie verzamelen over uw interactie met de Sibionics-diensten, zoals details met betrekking tot uw accountregistratie en inloggegevens op onze website, of details over uw gebruik of interactie met de Sibionics-diensten op de APP. Dergelijke informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van de Sibionics-diensten te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

 

 • Gegevens die wij ontvangen van derde partijen: Om u de Sibionics-diensten te kunnen leveren, kunnen wij, met uw voorafgaande toestemming, ook informatie over u verkrijgen van aangesloten bedrijven, zakenpartners en derde partijen.

 

U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken, maar houd er rekening mee dat u mogelijk niet (geheel of gedeeltelijk) gebruik kunt maken van de Sibionics-diensten als u bepaalde gegevens niet verstrekt.

 

Om uw privacy te beschermen, mag u Sibionics geen informatie verstrekken die niet specifiek is gevraagd of vereist voor de doeleinden van of in verband met de Sibionics-diensten. 

 

Verzamelen wij ‘gevoelige’ persoonlijke informatie? 

U kunt ervoor kiezen om ons persoonlijke informatie te verstrekken, zoals lengte, gewicht, ras, fitnessniveau, sportactiviteiten, eetgewoonten, historische biometrische gegevens, andere fitnessinformatie, type diabetes en streefwaarde voor de glucosespiegel, die kan worden aangeduid als een “speciale categorie persoonlijke gegevens” of “gevoelig” onder de wetgeving inzake gegevensprivacy in bepaalde rechtsgebieden. 

Hoe zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken? 

Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons worden verzameld, opgeslagen, verwerkt of anderszins gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • om onze Sibionics-diensten aan u aan te bieden en om onze producten aan u te leveren;
 • om onze producten en diensten en uw gebruik van onze producten en diensten, met name de Sibionics-diensten, te beheren (inclusief om uw bloedglucosecurve en -monitoring te verstrekken en/of u analytische informatie te verstrekken over uw gezondheidsprestaties door het gebruik van onze APP met uw toestemming) ;
 • om software-updates, onderhoudsdiensten en ondersteuning te bieden voor onze producten en diensten, met name de Sibionics-diensten;
 • om de registratie van uw Sibionics Services-account, het inlogproces en het beheren van uw Sibionics Services-account te vergemakkelijken;
 • om contact met u op te nemen in verband met onze producten en diensten, in het bijzonder de Sibionics-diensten. Bijvoorbeeld als onze producten en diensten zijn gewijzigd, als er problemen of problemen zijn met dergelijke producten en diensten, of om uw feedback te vragen met betrekking tot de Sibionics-diensten;
 • ter bescherming tegen en preventie van fraude en andere juridische of informatiebeveiligingsrisico's;
 • om onze producten en diensten veilig, aanpasbaar en bruikbaar te houden, en misdaad en fraude te voorkomen;
 • om eventuele klachten of vragen die u stelt in overweging te nemen;
 • om onze producten en diensten te verbeteren of te personaliseren of nieuwe te ontwikkelen;
 • om marktonderzoek uit te voeren met betrekking tot onze producten en diensten;
 • om interne doeleinden zoals audits, data-analyse en onderzoek te faciliteren om onze producten, diensten, gebruikerservaring en klantcommunicatie te verbeteren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen onder alle relevante wetten en om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen; En
 • om u marketingcommunicatie of informatie over onze producten en diensten te sturen, om die informatie relevanter voor u te maken, om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten en diensten, of om u op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen. Voor sommige van deze marketingactiviteiten hebben wij mogelijk uw toestemming nodig. In dergelijke gevallen waarin toestemming vereist is, zullen we de marketingactiviteiten alleen uitvoeren als we uw toestemming hebben verkregen. Als u ermee heeft ingestemd marketingmateriaal te ontvangen, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden. U heeft op elk moment het recht om te voorkomen dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden of om uw gegevens te delen met andere leden van de Sibionics-bedrijvengroep voor marketingdoeleinden. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor een dergelijk e-mail-/sms-abonnement via de afmeldlink aan het einde van de e-mails/sms of door een e-mail te sturen naar support@sibionics.com.of door te bellen naar +86 4007979798.

 

We mogen uw persoonlijke gegevens verwerken omdat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

 • de verwerking is noodzakelijk zodat wij u onze producten en diensten kunnen leveren, inclusief de Sibionics Diensten;
 • er zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan we moeten voldoen;
 • het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor gerechtelijke procedures;
 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven is noodzakelijk voor onze legitieme zakelijke belangen, zoals:
  • het uitvoeren van marktonderzoek met betrekking tot onze producten en diensten, voor zover wettelijk toegestaan;
  • het verbeteren van de producten en diensten die wij leveren;
  • het relevanter voor u maken van onze communicatie of de inhoud die wij u verstrekken;
  • het minimaliseren van onze risico's, bijvoorbeeld met betrekking tot krediet of fraude; En
  • het ontwikkelen van ons trainingsproces en onze systemen;
 • u uw toestemming heeft gegeven voor bepaalde soorten verwerking, bijvoorbeeld om marketingberichten van ons of van derden te ontvangen of om te controleren of u in aanmerking komt voor deelname aan een van onze programma's.

Delen wij persoonlijke informatie met derden? 

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We kunnen uw persoonlijke gegevens binnen de Sibionics-groep openbaar maken in een of meer van de hieronder beschreven omstandigheden:

 • om ons te helpen onze producten en diensten te leveren;
 • waar we producten en diensten op de markt brengen die worden aangeboden door verschillende Sibionics-bedrijven; En
 • voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens hebben verzameld of voor een direct gerelateerd doel.

Voor het hierboven genoemde delen van gegevens ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie alleen toegankelijk is voor werknemers van dergelijke aangesloten bedrijven die dit nodig hebben voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens op de volgende manier buiten de Sibionics-groep delen.

 

 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen waarmee Sibionics gezamenlijk een product of dienst op de markt brengt of gezamenlijk een programma of activiteit uitvoert. Het is de praktijk van Sibionics om u op de hoogte te stellen als u zich inschrijft voor een programma dat wordt uitgevoerd in samenwerking met een ander bedrijf dat mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig heeft. 

 

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe leveranciers, agenten of contractanten met wie Sibionics een contract heeft gesloten om zakelijke activiteiten voor Sibionics uit te voeren. Als Sibionics uw persoonlijke gegevens aan een dergelijke partij verstrekt om ons te helpen met onze zakelijke activiteiten, is het de praktijk van Sibionics om van die derde partijen te eisen dat ze uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk houden en uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van functies voor Sibionics. 

 

 • Als u hiermee akkoord gaat, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met onze partnerbedrijven, zodat zij u hun producten en diensten kunnen aanbieden. 

 

 • In het geval dat we een van onze bedrijven of activa verkopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens aan de potentiële koper bekendmaken voor due diligence-doeleinden en na voltooiing van de verkoop.

 

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met specifieke derde(n) voor andere doeleinden waarmee u hebt ingestemd of waar u ons instructies hebt gegeven om hetzelfde te doen (inclusief het delen van uw glucose-informatie met dergelijke gespecificeerde derde partijen als onderdeel van de “ bewaking op afstand”-functie op de APP als u dat wenst).

 

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen met het oog op het opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, beveiligings- of technische problemen, ter bescherming tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van onze gebruikers of het publiek.

 

 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met professionele dienstverleners, zoals onze advocaten en auditors.

 

 • Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens vrij te geven om te reageren op geautoriseerde informatieverzoeken van overheidsinstanties, om nationale veiligheidssituaties aan te pakken, of zoals anderszins vereist door de wet. 

 

Als gevolg van het delen van gegevens met onze dochterondernemingen en derde partijen, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar locaties buiten de locaties waar u woont (inclusief locaties buiten het Verenigd Koninkrijk of de EU/EER). Wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk of de EU/EER overdragen, zullen we ervoor zorgen dat deze worden beschermd en overgedragen op een manier die consistent is met de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op de informatie. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 

 • het land waarnaar wij de persoonlijke gegevens sturen, kan worden goedgekeurd door de Europese Commissie;

 

 • de ontvanger heeft mogelijk een contract getekend op basis van “modelcontractbepalingen” die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die hem verplichten uw persoonlijke gegevens te beschermen; of

 

 • Mogelijk hebben we andere passende waarborgen geïmplementeerd of kunnen we vertrouwen op afwijkingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de AVG.

 

In alle gevallen zal elke overdracht van uw persoonlijke gegevens echter in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

U kunt meer informatie verkrijgen over de bescherming die aan uw persoonlijke gegevens wordt gegeven wanneer deze buiten het Verenigd Koninkrijk of de EU/EER wordt overgedragen (inclusief een voorbeeldkopie van de modelcontractbepalingen) door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.

 

Wij verkopen of maken uw persoonlijke gegevens niet op andere wijze bekend aan derden voor ons commerciële voordeel. 


Welke rechten heeft u over uw persoonlijke gegevens? 

Wij willen er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende: 

 

 • Het recht op toegang– U heeft het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonlijke gegevens over u verwerken en om ons om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.

 

 • Het recht om toestemming in te trekken– U kunt uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment intrekken. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk nog steeds het recht hebben om uw gegevens te verwerken als we daarvoor een andere wettelijke grond (anders dan toestemming) hebben.

 

 • Het recht om de verwerking te beperken– U kunt altijd de hoeveelheid en het type persoonlijke informatie dat Sibionics over u ontvangt beperken door ervoor te kiezen geen persoonlijke informatie in formulieren of gegevensvelden op Sibionics Services in te voeren. U kunt in bepaalde omstandigheden ook verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken. Houd er rekening mee dat sommige van onze diensten alleen aan u kunnen worden geleverd als u ons de relevante persoonlijke informatie verstrekt. 

 

 • Het recht op rectificatie– U heeft het recht om te verzoeken dat wij alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U heeft ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is. 

 

 • Het recht op verwijdering– Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt ​​uw persoonlijke gegevens te wissen, maar wij wettelijk het recht of de plicht hebben om deze te bewaren. 

 

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking– U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. We kunnen echter nog steeds wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens of uw verzoek af te wijzen.

 

 • Het recht op gegevensportabiliteit– U heeft het recht om te verzoeken om persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en/of te verzoeken dat wij deze informatie naar een andere organisatie doorgeven wanneer dit onder bepaalde voorwaarden technisch mogelijk is.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op de manier zoals hieronder uiteengezet onder de sectie “Hoe kunt u contact met ons opnemen?”. Als u een dergelijk verzoek indient, zullen wij doorgaans binnen een maand reageren.

 

Wij streven ernaar om eventuele privacyproblemen die u heeft samen met u op te lossen. Als u een klacht wilt melden of als u van mening bent dat wij uw probleem niet op bevredigende wijze hebben afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van alle toezichthoudende autoriteiten van de Europese Unie vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 

Hoe slaan wij uw persoonlijke gegevens op? 

We slaan uw gegevens veilig op op Amazon Web Service, gevestigd in Duitsland.

 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Hoe garanderen wij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens? 

Het is onze praktijk om de veiligheid van de Sibionics-diensten te garanderen waar we uw persoonlijke gegevens verzamelen; Begrijp echter dat de veiligheid van persoonlijke informatie die via internet wordt verzonden niet voor 100% kan worden gegarandeerd. Wij raden u aan voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonlijke informatie naar ons via internet, vooral persoonlijke informatie met betrekking tot uw gezondheid. We kunnen niet garanderen dat ongeautoriseerde derden geen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens; daarom moet u bij het verstrekken van persoonlijke informatie aan Sibionics en in het kader van de Sibionics-diensten zowel de voordelen als de risico's tegen elkaar afwegen. Als we echter kennis krijgen van een inbreuk op de gegevens of het beveiligingssysteem, zullen we handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De Sibionics-diensten kunnen links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Sibionics-diensten, dus als u op een link(s) naar andere website(s) klikt, dient u hun privacybeleid te lezen en hun gegevenspraktijken zorgvuldig te overwegen voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt. De Sibionics-diensten geven een waarschuwing weer wanneer u een gekoppelde website op de Sibionics-diensten bezoekt die niet wordt beheerd door Sibionics of onderworpen is aan dit Privacybeleid.

Hoe beschermen we persoonlijke gegevens van minderjarigen? 

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens van minderjarigen. We verzamelen of gebruiken geen persoonlijke informatie van minderjarigen (we definiëren "minderjarigen" als jonger dan 18 jaar) op de Sibonics-diensten. We staan ​​niet toe dat minderjarigen onze producten bestellen, met ons communiceren of een van onze Sibionics-diensten gebruiken. 

Als u een ouder bent en u zich ervan bewust wordt dat uw kind ons informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande methoden, en wij zullen met u samenwerken om dit probleem op te lossen. 

Wijzigingen in ons privacybeleid 

Het is belangrijk dat u regelmatig controleert of er updates zijn voor dit privacybeleid. De nieuwste versie van het Privacybeleid zal altijd beschikbaar worden gesteld op de APP (onder het tabblad “Profiel” > “Instellingen” > “Over ons” > “Privacybeleid”) en op onze Website. Onverminderd uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om wijzigingen weer te geven in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van technologische vooruitgang, wijzigingen in de wet- en regelgeving en goede zakelijke praktijken. 

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in onze privacypraktijken, zullen we dergelijke wijzigingen in dit privacybeleid weergeven en de ingangsdatum hierboven bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen door middel van pushmeldingen, pop-upmeldingen of andere middelen, in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.  

Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de gegevens die wij over u bewaren, als u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen, wijzigen of corrigeren of op een andere manier contact met ons wilt opnemen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.