Servicevoorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Versiedatum: [] [November 2023] 

Welkom op de Sibionics CGM-website (https://www.sibionicscgm.com). Deze website wordt gecontroleerd en beheerd door SiBio Technology Limited (aangeduid als “Sibionics” of “wij” of “ons”, inclusief haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen). Dit document is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons, die uw gebruik van deze website en gerelateerde producten en diensten regelt, inclusief alle inhoud of informatie die wordt verstrekt als onderdeel van deze website of dergelijke gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk de “Diensten”). Lees deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers en Gebruiksvoorwaarden (deze “Overeenkomst” of de “Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers en Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig voordat u akkoord gaat met het en het gebruik van de Services. Door op “Registreren” te klikken of door de Services te blijven gebruiken zonder registratie voor zover beschikbaar, stemt u ermee in en gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw gebruik van de Services. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, klik dan niet op “Registreren” en maak geen gebruik van de Diensten. De Services zijn uitsluitend bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder) . Als u minderjarig bent (wij definiëren ‘minderjarigen’ als personen jonger dan 18 jaar), stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Services. 

ALGEMEEN

De voorwaarden onder deze Overeenkomst zijn alleen van toepassing op de Services en zijn niet van toepassing op andere producten en services van Sibionics, of op andere websites, applicaties, plug-ins, informatie, inhoud, producten en/of services van derden die in de Services zijn gekoppeld. . Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u de Services gebruikt.

 

Onverminderd uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen (inclusief, maar niet beperkt tot, om technologische of functionele vooruitgang, wettelijke en regelgevende veranderingen of goede zakelijke praktijken weer te geven). Als we de voorwaarden onder deze Overeenkomst wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen van wijzigingen door middel van pushmeldingen, pop-upmeldingen of andere middelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.  

 

 • Als u een geregistreerde gebruiker bent in de EU: Door op 'Akkoord' te klikken en de Services te blijven gebruiken na een wijziging van relevante voorwaarden bevestigt u dat u elke bepaling van de voorwaarden onder deze Overeenkomst zorgvuldig hebt gelezen en volledig hebt begrepen en ermee hebt ingestemd, met name de bepalingen die aansprakelijkheid beperken of vrijstellen.

 

Voor in Duitsland geregistreerde gebruikers zullen we u per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en aanvullende voorwaarden en u een periode van twee maanden geven om bezwaar te maken tegen dergelijke gewijzigde voorwaarden van deze Overeenkomst schriftelijk of per e-mail. Indien u niet binnen de termijn van twee maanden uitdrukkelijk bezwaar maakt, wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard. Wij informeren u met de informatie en de wijzigingen over de gevolgen van het niet schriftelijk bezwaar maken gedurende de termijn zoals vermeld in de vorige zin. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn van kracht vanaf het tijdstip dat is aangegeven in de informatie over de wijzigingen. Indien dit niet wordt gecommuniceerd, geldt elke wijziging vanaf het moment waarop u over de wijzigingen geïnformeerd wordt en het verstrijken van de periode van twee maanden zonder dat u bezwaar maakt tegen de wijzigingen. Als u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt u geacht deze voorwaarden te beëindigen.

 

 • Voor alle andere gebruikers:Door de Services te blijven gebruiken na een wijziging in relevante voorwaarden, bevestigt u dat u hebt elke bepaling van de voorwaarden onder deze Overeenkomst zorgvuldig gelezen en volledig begrepen en ermee ingestemd, met name de bepalingen die aansprakelijkheid beperken of vrijstellen.


DISCLAIMERS 

Wij zullen redelijke zorg betrachten om ervoor te zorgen dat de informatie en inhoud die door de Diensten wordt geleverd accuraat, volledig, actueel en beschikbaar is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit altijd het geval is. De Services worden geleverd op een “as is” en “as available” basis. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij hierbij alle verklaringen en garanties af met betrekking tot de informatie en inhoud op de Services, expliciet of impliciet, gecreëerd door de wet, contract of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-schending van rechten van derden. We garanderen niet dat deze website veilig, fout- of defectvrij is (inclusief maar niet beperkt tot de volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van weergegeven gegevens of informatie), of dat deze website vrij is van virussen of andere potentieel schadelijke componenten. Er kan sprake zijn van een onderbreking, vertraging, storing of onvermogen om de Services te gebruiken als gevolg van problemen met de internetverbinding.

De informatie en inhoud op de Diensten vormen geen medisch advies. U wordt geadviseerd uw beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om advies te vragen voordat u beslissingen neemt met betrekking tot uw behandeling of zorg. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij hierbij alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade die door een persoon kan worden geleden, ongeacht of deze direct, indirect, onmiddellijk of als gevolg daarvan is geleden en ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins. die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Diensten of eventuele behandel- of zorgbeslissingen die u neemt, behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid. 

Wij zijn niet verantwoordelijk en bieden geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, effectiviteit, tijdigheid en geschiktheid van informatie of inhoud verkregen van derden, inclusief eventuele applicaties van derden (al dan niet gekoppeld of waarnaar wordt verwezen in de Services ). 

UW GEBRUIK 

U erkent dat u, voordat u de registratieprocedure start en onze Diensten gebruikt, over de burgerlijke bevoegdheid beschikt om te voldoen aan uw gedrag zoals voorgeschreven door de wetten van het rechtsgebied waarin u woont. Als u niet over de bovengenoemde burgerlijke capaciteit beschikt om uw gedrag te respecteren, zijn u en uw voogd in overeenstemming met de wet aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten.

 

U zult er ook voor zorgen dat u niet het onderwerp bent van handelsbeperkingen, economische sancties of andere wet- en regelgeving die door een land, regio of internationale organisatie is geïmplementeerd, noch dat u direct of indirect geld, goederen of diensten aan een dergelijk onderwerp verstrekt. Anders stopt u met het gebruik van onze Services. In de tussentijd begrijpt u dat elke overtreding van de voorgaande vereisten ertoe kan leiden dat u zich niet meer kunt registreren en onze Services normaal kunt gebruiken.

 

Nadat u de gegevens heeft ingevuld volgens de instructies op de registratiepagina, deze Overeenkomst heeft gelezen en ermee akkoord gaat, en alle registratieprocedures heeft voltooid, kunt u een account aanmaken (Account ) op deze website en word een geregistreerde gebruiker van onze website. U bent verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account. Als u ontdekt of vermoedt dat een andere partij zonder uw toestemming toegang heeft gekregen tot uw account, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Door gebruik te maken van de Diensten gaat u akkoord met het volgende: 

 

 • u zult de Diensten uitsluitend openen en gebruiken voor persoonlijke, privé- en niet-commerciële doeleinden;

 

 • u mag geen enkele persoon helpen of assisteren bij het openen of gebruiken van de Services voor commerciële, onwettige of illegale doeleinden;

 

 • u mag informatie die op de Services of op een van onze servers (indien relevant) is geplaatst, niet verstoren, wijzigen of onderscheppen; 

 

 • u moet te allen tijde bij de toegang tot en het gebruik van de Diensten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften, beleid en andere vereisten die zijn voorgeschreven door een toepasselijke regelgevende instantie of wetshandhavingsinstantie;

 

 • u mag geen enkele persoon helpen of assisteren bij het kopiëren, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren, ontmantelen, proberen de broncode te exporteren, decoderen en andere handelingen uitvoeren die de broncode analyseren of repliceren, structureren en concept van een van deze websites of onderdelen ervan;

 

 • u mag geen geautomatiseerd proces of dienst gebruiken (zoals een bot, een spider of het periodiek cachen van informatie) om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, of om gegevens uit de Diensten te kopiëren of te schrapen;

 

 • u mag de Services niet anderszins gebruiken op een manier die verder gaat dan de reikwijdte van het gebruik dat u in deze Overeenkomst wordt verleend;

 

 • u mag geen ongeautoriseerde software of hardware gebruiken om toegang te krijgen tot de Services of de Services op ongeoorloofde wijze te wijzigen (bijvoorbeeld door ongeoorloofde reparaties, ongeoorloofde upgrades of ongeoorloofde downloads);

 

 • alle informatie (inclusief persoonlijke gegevens) die u ons verstrekt waar, nauwkeurig en volledig is op het verstrekte tijdstip, en u zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen in geval van enige wijziging in dergelijke informatie; En

 

 • u mag niet proberen de beveiligingsfuncties van deze website te omzeilen of te omzeilen.

 

ONZE DIENSTEN

 

 • Blader door onze producten en abonneer u erop: Met onze Services kunt u een account aanmaken om door onze producten te bladeren en u erop te abonneren.

 

 • Koop onze producten: Wanneer u producten op deze website koopt, zorg er dan voor dat u zorgvuldig de naam, prijs, hoeveelheid, model, specificatie, maat van de producten die u hebt gekocht of de tijd, inhoud, beperkende vereisten en andere belangrijke zaken van de producten die u heeft gekocht en verifieer uw contactadres, telefoonnummer, ontvanger, betalingsinformatie en andere informatie op het moment dat u een bestelling plaatst.Als de geadresseerde die door u is opgegeven, u niet bent, bent u aansprakelijk voor alle juridische gevolgen die voortvloeien uit de handelingen en intentieverklaringen van een dergelijke geadresseerde.

 

 • Klantenservice: U kunt van tijd tot tijd problemen identificeren, oplossingen zoeken voor geïdentificeerde problemen, suggesties, opmerkingen of andere feedback geven met betrekking tot onze Diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij uw contactgegevens zullen gebruiken om contact met u op te nemen, om u te helpen en van dienst te zijn.

 

 • Promotionele programma's. We kunnen van tijd tot tijd een gratis proefprogramma of andere promotieprogramma's op onze website hosten. Op dergelijke programma's kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn naast deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers en de Gebruiksvoorwaarden, waarover wij u zullen informeren en afzonderlijk uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen.  

 

 • Marketingbericht: We zullen een externe dienstverlener gebruiken om uw gegevens te verwerken, inclusief het verzenden van marketingberichten naar uw e-mail of mobiel. We zullen uw expliciete toestemming vragen voordat we u dergelijke marketingcommunicatie sturen, en u kunt er op elk moment voor kiezen om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen door op de afmeldlink in de e-mail of de tekst te klikken.

 

BESCHIKBAARHEID 

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de Diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. We kunnen dit echter niet garanderen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die optreedt als gevolg van een onderbreking van de toegang tot de Services. De Services kunnen worden onderbroken voor onderhoud of andere redenen, maar we zullen ons best doen om binnen een redelijke termijn kennis te geven van geplande evenementen. 

 

We kunnen bepaalde kenmerken en functionaliteiten van de Services van tijd tot tijd bijwerken, verwijderen of wijzigen. Uw plezier van de Services kan afhangen van het feit of uw apparaat en het besturingssysteem dat u gebruikt, voldoen aan de systeem- en compatibiliteitsvereisten die wij van tijd tot tijd vaststellen, van de regio waarin u zich bevindt of zoals van tijd tot tijd vereist door de toepasselijke wetgeving. Om de Services te gebruiken, hebt u mogelijk compatibele hardware en software nodig (en van tijd tot tijd moet u hiervoor mogelijk de nieuwste versies van dergelijke software downloaden en installeren). Internetverbinding is ook vereist.

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Voor de doeleinden hieronder betekent “Intellectuele-eigendomsrechten” rechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databankrechten, patenten en alle andere intellectuele eigendomsrechten. rechten van welke aard dan ook (al dan niet geregistreerd en waar ook ter wereld).

 

Alle intellectuele eigendomsrechten in of met betrekking tot de Services (inclusief de informatie, inhoud en afbeeldingen gepubliceerd op deze website) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons. Wij verlenen u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de Services op elk compatibel apparaat te gebruiken, op voorwaarde dat: (i) de bovenstaande erkenning van intellectueel eigendom op alle kopieën verschijnt; (ii) het gebruik van de informatie uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële gezondheidszorg of persoonlijk gebruik is; (iii) de informatie op geen enkele manier wordt gewijzigd; en (iv) er worden geen afbeeldingen die beschikbaar zijn via de Services los van de begeleidende tekst gebruikt. Voor al het andere gebruik van de informatie of enig Sibionics-handelsmerk, handelsnaam of 'trade dress' is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe leveranciers en het is u verboden dergelijk materiaal te verspreiden zonder toestemming van de eigenaar van het intellectuele eigendom daarin.

Behalve als hierboven toegestaan, wordt aan geen enkele persoon een licentie of recht, expliciet of impliciet, verleend op enige intellectuele eigendomsrechten van Sibionics. U mag geen enkel onderdeel van de Services verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren, in sublicentie geven, publiekelijk tonen of op enige andere wijze commercieel exploiteren.

PRIVACY EN VEILIGHEID 

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Persoonlijke informatie die we verzamelen of die we anderszins verkrijgen in verband met uw gebruik van de Services, wordt behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid .

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten voldoende is beveiligd en beschermd tegen kwaadaardige software of toegang door onbevoegde personen. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Sibionics niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief gederfde winst, ongeacht of deze direct of indirect ontstaat) geleden door een persoon als gevolg van onderschepping of ongeoorloofde toegang naar hun persoonlijke gegevens. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, zullen wij, onze agenten of onderaannemers, onze en hun respectievelijke directeuren , werknemers en agenten wijzen hierbij, voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, aansprakelijkheid af voor verlies of schade die door een persoon kan worden geleden, ongeacht of deze direct, indirect, onmiddellijk of als gevolg daarvan is geleden en ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid ) of anderszins die voortvloeit uit of verband houdt met: (i) gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Services; (ii) gebruik van informatie of inhoud op de Services; (iii) alle diensten die op of via de Diensten worden aangeboden; en (iv) onderschepping of ongeoorloofde toegang tot persoonlijke informatie die aan de Diensten is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de volgende categorieën van verlies of schade, ongeacht of Sibionics op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade: (a) verlies of corruptie van gegevens; (b) winstderving; (c) verlies van verwachte besparingen; (d) verlies van zakelijke kansen; (e) verlies van goodwill; f) reputatieverlies; en (g) bijzondere schade. 

 

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en met inachtneming van het bovenstaande, in het geval dat wij enige aansprakelijkheid oplopen in verband met de voorwaarden in deze Overeenkomst, de werking van de Services en dergelijke aansprakelijkheid niet anderszins wordt beperkt of uitgesloten door deze voorwaarden, is onze aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot redelijkerwijs voorzienbare schade.

 

Onze algehele en totale aansprakelijkheid jegens u in verband met uw gebruik van de Diensten zal beperkt zijn tot (indien relevant) de aankoopwaarde van het relevante Sibionics-product of de betreffende dienst in verband met de Diensten, of een gelijkwaardig bedrag in de valuta van het land waarin waarop u gevestigd bent.

 

Als wij deze voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een redelijkerwijs te verwachten gevolg is van onze schending van deze voorwaarden of ons onvermogen om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die redelijkerwijs niet te voorzien zijn. Verlies of schade is redelijkerwijs te voorzien als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als wij beiden op het moment dat u deze voorwaarden aanvaardde, wisten dat dit zou kunnen gebeuren.

 

U zult ons, onze functionarissen, werknemers, agenten, licentiegevers of andere externe leveranciers schadeloos stellen en houden voor alle verliezen en aansprakelijkheden waarvoor een van hen aansprakelijk kan worden gesteld en tegen alle acties, rechtszaken, procedures, claims of eisen van van welke aard dan ook die tegen een van hen kan worden beweerd, genomen of gemaakt, of die een van hen kan oplopen of die direct of indirect kan voortvloeien uit uw schending van de wet, uw schending van deze voorwaarden of enig handelen of nalaten dat u begaat bij het gebruik van de Services die niet zijn toegestaan ​​door deze voorwaarden. Dit betekent dat u aansprakelijk bent om ons op dollar-voor-dollar-basis te vergoeden voor verliezen en aansprakelijkheden die wij lijden als gevolg van uw gebruik of misbruik van de Services (zelfs als u dat gebruik of misbruik niet hebt goedgekeurd).


HOE KAN DEZE OVEREENKOMST WORDEN BEËINDIGD 

Deze Overeenkomst is van kracht zodra u deze Overeenkomst accepteert door op 'Registreren' te klikken of zoals anderszins in deze Overeenkomst is bepaald, en blijft van kracht tenzij deze wordt beëindigd. U kunt op elk gewenst moment de verbinding verbreken of stoppen met het gebruik van de Sibionics CGM-website. 

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk en zonder aanvullende kennisgeving beëindigd in het geval u een bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst schendt en/of niet naleeft. Sibionics kan deze Overeenkomst ook op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten, om welke reden dan ook, ook als Sibionics van mening is dat u de letter of de geest van deze Overeenkomst hebt geschonden of in strijd met de letter of de geest ervan hebt gehandeld. Wij behouden ons het recht voor om u te vragen het onrechtmatig gebruik onmiddellijk te staken of ongedaan te maken, of indien het onrechtmatig gebruik en/of de overtreding voortduurt, hebben wij het recht hierop te reageren en alle wettige maatregelen te nemen die wij nodig achten (waaronder het beëindigen van uw toegang tot de website). Diensten).   

TOEPASSELIJK RECHT 

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Volksrepubliek China. Elk geschil dat voortvloeit uit deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst en Gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Volksrepubliek China. 

 

Als u een staatsburger bent van een land van de Europese Unie, kunt u, na voorafgaand schriftelijk verzoek aan ons, ook eventuele claims indienen op het platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie online is gezet op het volgende adres: https://ec.europa.eu/ info/live-work-travel-eu/consumers/los-uw-consumentenklacht op_nl . De Europese Commissie zal uw claim overdragen aan de aangemelde bevoegde nationale bemiddelaars.

GEMENGD

 

U gaat ermee akkoord dat deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers en Gebruiksvoorwaarden (en eventuele updates daarvan) de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot de Services beschrijven, en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die eerder tussen u en ons bestonden met betrekking tot dergelijk gebruik wordt hierbij vervangen en geannuleerd.

 

Als een van de bepalingen van de voorwaarden onder deze Overeenkomst door een rechtbank of ander tribunaal met bevoegde jurisdictie als nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen dergelijke bepalingen worden beperkt of geëlimineerd voor zover noodzakelijk en vervangen door een geldige bepaling die het beste de bedoeling van deze voorwaarden, zodat deze volledig van kracht blijven.

HOE KAN IK ONDERSTEUNING AANVRAGEN OF EEN KLACHT INDIENEN? 

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst of de Diensten in het algemeen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.