SIBIONICS

Innovating for You: Revolutionizing Diabetes Care with Every Step.

Since our founding in 2015, SIBIONICS has been at the forefront of transforming diabetes management. Born from a commitment to innovation and a profound understanding of the everyday challenges faced by those with diabetes, we've consistently aimed to redefine the landscape of Continuous Glucose Monitoring (CGM) systems. By merging cutting-edge technology with designs centered around the user, we deliver solutions that not only meet needs but exceed expectations.

Today, with over 1,000,000 users across the globe, SIBIONICS stands as a beacon of reliability and innovation in diabetes care. Our global presence is a testament to the effectiveness of our CGM solutions and our dedication to making a significant, positive impact worldwide.

Looking ahead, SIBIONICS is committed to continuing our legacy of innovation. We're not just keeping pace; we're setting the pace—constantly pushing the boundaries of what's possible in CGM technology and striving for excellence with each new product we introduce.

Wprowadzaj innowacje w podstawowych technologiach, aby służyć zdrowiu publicznemu

Koncentrujemy się na potrzebach zarządzania zdrowiem jak najszerszej populacji, a także dbamy o diagnostykę chorób i schematy leczenia populacji z chorobami rzadkimi. Zintegrowaliśmy doskonały zespół naukowców, aby stale przekształcać najnowocześniejsze osiągnięcia badań naukowych w produkty medyczne i służyć zdrowiu publicznemu.

Technologia wglądu w nieznane budzi potencjał życia

W oparciu o potrzeby pacjentów wprowadzamy biochemię, projektowanie chipów, sztuczną inteligencję, automatyzację i inne technologie, aby uzyskać wgląd w nieznane obszary danych zdrowotnych i pomóc ludziom wprowadzać zmiany w kierunku lepszej jakości życia

Certyfikaty

Naszym celem jest pomaganie klientom w ulepszaniu jakości produktów i stawianiu czoła wyzwaniom.

Kamienie milowe i asortyment produktów

2023

The GS1 CGM system received the CE mark for entering the European market.

2021

The continuous glucose monitoring system (CGM) was submitted to National Medical Products Administration for registration and was approved. The practicing license of Yinchuan Sibionics Internet Hospital was approved.

2020

AI-DR was approved as the first Class III medical device for AI-assisted fundus disease diagnosis software in China. Sibionics was certified as National High-tech Enterprise.

2019

Fundus camera obtained the registration certificate for Class II medical device. R&D of capsule endoscopy project was started.

2016

R&D of continuous glucose monitoring system (CGM) was started. R&D of diabetic retinopathy AI-assisted diagnosis software (AI-DR) was started.

2015

Sibionics was established, and American R&D Center was established. R&D of artificial retina project was started.