Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SIBIONICS 

Data wejścia w życie: [●] [November 2023]

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Szanujemy Twoją prywatność podczas przetwarzania danych osobowych.


Niniejsza Polityka prywatności („ Polityka prywatności ”) opisuje rodzaje danych osobowych, które o Tobie gromadzimy, co z nimi robimy, w jaki sposób je ujawniamy oraz Twoje prawa, gdy korzystasz z naszych produktów i usług związanych z Systemem ciągłego monitorowania poziomu glukozy Sibionics („ CGM ”), w tym naszą stronę internetową https://www.sibionicscgm.com („ Witryna ”) oraz naszą aplikację mobilną („ APP ”) oraz inne powiązane witryny i oprogramowanie (łącznie „ Usługi Sibionics ”) kontrolowane przez SiBio Technology Limited ( zwane „ Sibionics ” lub „ my ” lub „ nas ”, w tym jej spółki zależne i stowarzyszone).  

Korzystanie z Usług Sibionics podlega niniejszej Polityce prywatności oraz Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Warunkom użytkowania . Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z innymi produktami i usługami Sibionics ani do jakichkolwiek innych aplikacji i wtyczek stron trzecich połączonych w Usługach Sibionics. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z usług Sibionics lub przesłaniem nam swoich danych osobowych. 

 

W przypadku osób znajdujących się na terenie Unii Europejskiej: Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych („RODO”) obowiązuje od 25 maja 2018 r. RODO zmienia i aktualizuje przysługujące Ci prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych oraz tego, co firmy przetwarzające Twoje dane osobowe mogą i muszą robić. 

Tematy: 

 

 • Co to są „dane osobowe”?
 • Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy?Jak zbieramy Twoje dane osobowe? 
 • Czy zbieramy „wrażliwe” dane osobowe?
 • W jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe? 
 • Czy udostępniamy dane osobowe stronom trzecim?
 • Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?
 • Jak przechowujemy Twoje dane osobowe?
 • Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
 • Jak chronimy dane osobowe nieletnich?
 • Zmiany w naszej Polityce Prywatności
 • Jak się z nami skontaktować?

Co to są „dane osobowe”? 

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które Cię identyfikują lub które mogą zostać w uzasadniony sposób wykorzystane do Twojej identyfikacji, gdy informacje te zostaną połączone z innymi danymi.

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy? Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

 

 • Informacje, które nam przekazujesz:

 

Dane osobowe, które możesz nam przekazać podczas korzystania z Witryny

 

Kiedy oceniasz, czy nasze Usługi Sibionics są dla Ciebie odpowiednią technologią poprawiającą zdrowie, możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, wypełniając formularze na naszej Stronie internetowej. W naszym Serwisie zbieramy także dane finansowe, takie jak dane kart płatniczych i numery rachunków bankowych, w celu realizacji transakcji dotyczących określonych usług. Być może będziesz musiał podać nam swój adres pocztowy, abyśmy mogli wysłać Ci nasze produkty.

 

Od czasu do czasu możemy organizować w Witrynie programy próbne i inne działania promocyjne. Aby wziąć udział w programie, możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak wiek, płeć, stan zdrowia, leczenie cukrzycy, adres e-mail i adres pocztowy itp., a także swoje doświadczenia i opinie na temat naszych Usług Sibionics. Poinformujemy Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z konkretnymi programami i poprosimy Cię o odrębną zgodę.   

 

Możesz przesłać nam swój adres e-mail, aby zapisać się na powiadomienia e-mailowe o naszych produktach i usługach oraz działaniach promocyjnych. Możesz także przekazać nam swoje dane osobowe, zgłaszając problem lub masz pytanie dotyczące naszych Usług Sibionics.

 

Dane osobowe, które możesz nam przekazać podczas korzystania z aplikacji

 

Podczas tworzenia konta w celu korzystania z naszych Usług Sibionics w aplikacji wymagane są pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i hasło.

 

Ponadto, aby poprawić jakość korzystania z naszych Usług Sibionics w aplikacji, możesz zdecydować się na podanie dodatkowych informacji, takich jak płeć, data urodzenia, wzrost, waga, położenie kraju, język, rasa, poziom sprawności, zajęcia sportowe, odżywianie zwyczaje, historyczne dane biometryczne, inne informacje dotyczące kondycji, rodzaj cukrzycy i zakres docelowego poziomu glukozy.

 

 • Informacje, które o Tobie zbieramy, generujemy lub przetwarzamy: Zbieramy, generujemy i przetwarzamy dane z czujników, w tym dane dotyczące wartości i wartości docelowych poziomu glukozy.

 

 • Informacje, które zbieramy automatycznie na Twój temat: Możemy automatycznie zbierać od Ciebie pewne informacje, gdy korzystasz z naszej Strony internetowej i aplikacji. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości, ale mogą obejmować typ przeglądarki i dostawcę usług internetowych. Kiedy korzystasz z naszej aplikacji, automatycznie zbieramy i przechowujemy informacje w logach usług. Obejmuje to model urządzenia, adres Mac, adres Wi-Fi, identyfikatory urządzeń, system operacyjny, wersję oprogramowania, stan urządzenia, warunki sieciowe, logi, adres IP i lokalizację. Możemy również zbierać informacje na temat Twojej interakcji z Usługami Sibionics, takie jak dane dotyczące rejestracji Twojego konta i danych logowania do naszej Witryny lub szczegóły dotyczące Twojego korzystania lub interakcji z Usługami Sibionics w aplikacji. Informacje takie są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania Usług Sibionics oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i raportowych.

 

 • Informacje, które otrzymujemy od stron trzecich: Aby świadczyć Ci Usługi Sibionics, możemy również uzyskiwać informacje o Tobie od firm stowarzyszonych, partnerów biznesowych i stron trzecich, za Twoją uprzednią zgodą.

 

Możesz zdecydować się nie przekazywać nam pewnych informacji, ale pamiętaj, że możesz nie być w stanie korzystać z Usług Sibionics (w całości lub w części), jeśli nie podasz pewnych informacji.

 

Aby chronić swoją prywatność, nie należy przekazywać Sibionics żadnych informacji, które nie są wyraźnie wymagane lub wymagane do celów lub w związku z Usługami Sibionics. 

 

Czy zbieramy „wrażliwe” dane osobowe? 

Możesz zdecydować się na przekazanie nam danych osobowych, takich jak wzrost, waga, rasa, poziom sprawności, aktywność sportowa, nawyki żywieniowe, historyczne dane biometryczne, inne informacje dotyczące kondycji, rodzaj cukrzycy i docelowy zakres poziomu glukozy, które mogą zostać określone jako „szczególna kategoria danych osobowych” lub „wrażliwa” zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w niektórych jurysdykcjach. 

W jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe mogą być przez nas gromadzone, przechowywane, przetwarzane lub w inny sposób wykorzystywane w następujących celach:

 

 • aby oferować Państwu nasze Usługi Sibionics i dostarczać Państwu nasze produkty;
 • w celu zarządzania naszymi produktami i usługami oraz korzystaniem przez Ciebie z naszych produktów i usług, w szczególności Usług Sibionics (w tym w celu zapewnienia krzywej poziomu glukozy we krwi oraz monitorowania i/lub dostarczania informacji analitycznych na temat Twojego stanu zdrowia poprzez korzystanie z naszej aplikacji za Twoją zgodą) ;
 • w celu zapewnienia aktualizacji oprogramowania, usług konserwacyjnych i wsparcia dla naszych produktów i usług, w szczególności Usług Sibionics;
 • w celu ułatwienia rejestracji konta Usług Sibionics, procesu logowania i zarządzania kontem Usług Sibionics;
 • aby kontaktować się z Tobą w związku z naszymi produktami i usługami, w szczególności Usługami Sibionics. Na przykład, jeśli nasze produkty i usługi uległy zmianie, jeśli występują jakiekolwiek problemy lub problemy z takimi produktami i usługami, lub jeśli chcesz poprosić o opinię dotyczącą Usług Sibionics;
 • w celu ochrony i zapobiegania oszustwom oraz innym zagrożeniom prawnym lub związanym z bezpieczeństwem informacji;
 • aby zapewnić bezpieczeństwo, elastyczność i użyteczność naszych produktów i usług oraz zapobiegać przestępstwom i oszustwom;
 • rozpatrywanie wszelkich skarg lub pytań, które zadajesz;
 • w celu ulepszania lub personalizowania naszych produktów i usług lub opracowywania nowych;
 • w celu prowadzenia badań rynku w odniesieniu do naszych produktów i usług;
 • w celu ułatwienia celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych i badania mające na celu ulepszenie naszych produktów, usług, doświadczenia użytkowników i komunikacji z klientami;
 • w celu przestrzegania naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych wynikających ze wszystkich odpowiednich przepisów oraz w celu wykonywania lub obrony naszych praw; I
 • aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe lub informacje o naszych produktach i usługach, aby uczynić te informacje bardziej odpowiednimi dla Ciebie, zapraszać Cię do udziału w ankietach na temat naszych produktów i usług lub powiadamiać Cię o specjalnych promocjach. Na niektóre działania marketingowe możemy wymagać Twojej zgody. W przypadkach, w których wymagana jest zgoda, będziemy prowadzić działalność marketingową wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, zawsze możesz zrezygnować w późniejszym terminie. Masz prawo w dowolnym momencie uniemożliwić nam kontaktowanie się z Tobą w celach marketingowych lub udostępnianie Twoich danych innym członkom grupy spółek Sibionics w celach marketingowych. Możesz zrezygnować z takiej subskrypcji e-mailowej/smsowej w dowolnym momencie, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu e-maili/smsów lub wysyłając e-mail na adres support@sibionics.com.lub dzwoniąc pod numer +86 4007979798.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ ma zastosowanie co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

 • przetwarzanie jest niezbędne, abyśmy mogli dostarczać Ci nasze produkty i usługi, w tym Usługi Sibionics;
 • istnieją obowiązki prawne i regulacyjne, które musimy wypełnić;
 • może zaistnieć potrzeba wykorzystania Twoich danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw lub na potrzeby postępowania sądowego;
 • wykorzystanie Twoich danych osobowych zgodnie z opisem jest konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak:
  • prowadzenie badań rynku w odniesieniu do naszych produktów i usług, jeśli jest to prawnie dozwolone;
  • ulepszanie dostarczanych przez nas produktów i usług;
  • sprawianie, że nasza komunikacja lub treści, które Ci przekazujemy, będą dla Ciebie bardziej odpowiednie;
  • minimalizowanie naszego ryzyka, na przykład związanego z kredytem lub oszustwem; I
  • rozwijanie naszego procesu i systemów szkoleniowych;
 • wyraziłeś zgodę na określone rodzaje przetwarzania, na przykład w celu otrzymywania wiadomości marketingowych od nas lub stron trzecich lub w celu sprawdzenia, czy kwalifikujesz się do udziału w jednym z naszych programów.

Czy udostępniamy dane osobowe stronom trzecim? 

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w ramach grupy Sibionics w jednej lub większej liczbie okoliczności opisanych poniżej:

 • aby pomóc nam w dostarczaniu naszych produktów i usług;
 • gdzie promujemy produkty i usługi dostarczane przez różne firmy Sibionics; I
 • w celach, dla których zebraliśmy Twoje dane osobowe lub w celu bezpośrednio z tym związanym.

W przypadku udostępniania danych, o którym mowa powyżej, podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy takich podmiotów stowarzyszonych, którzy mają taką potrzebę do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe poza grupą Sibionics w następujący sposób.

 

 • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, z którymi Sibionics wspólnie sprzedaje produkt lub usługę lub wspólnie prowadzi program lub działalność. Praktyką Sibionics jest powiadamianie Cię, jeśli rejestrujesz się w programie prowadzonym we współpracy z inną firmą, który może wymagać dostępu do Twoich danych osobowych. 

 

 • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom, agentom lub wykonawcom, z którymi Sibionics zawiera umowy w celu prowadzenia działalności biznesowej na rzecz Sibionics. Jeśli Sibionics przekaże Twoje dane osobowe takiej stronie, aby pomóc nam w naszej działalności biznesowej, praktyką Sibionics jest wymaganie od tych stron trzecich zachowania poufności Twoich danych osobowych i wykorzystywania Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania funkcji dla Sibionics. 

 

 • Jeśli wyrazisz zgodę, możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym firmom partnerskim, aby mogły oferować Ci swoje produkty i usługi. 

 

 • W przypadku sprzedaży jakiejkolwiek naszej firmy lub aktywów, możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu nabywcy w celu przeprowadzenia należytej staranności i po sfinalizowaniu sprzedaży.

 

 • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe określonym stronom trzecim w jakichkolwiek innych celach, na które wyraziłeś zgodę lub w przypadku, gdy udzieliłeś nam instrukcji, aby to zrobić (w tym udostępnianie informacji o Twoim poziomie glukozy takiej określonej stronie trzeciej w ramach „ funkcja zdalnego monitorowania” w aplikacji, jeśli tak zdecydujesz).

 

 • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim w celu wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub technicznymi w inny sposób, chroniąc przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa naszych użytkowników lub społeczeństwa.

 

 • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe profesjonalnym usługodawcom, takim jak nasi prawnicy i audytorzy.

 

 • Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych w odpowiedzi na upoważnione prośby o informacje od organów rządowych, w celu rozwiązania sytuacji związanych z bezpieczeństwem narodowym lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo. 

 

W wyniku udostępniania danych naszym podmiotom stowarzyszonym i stronom trzecim, Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane do lokalizacji poza lokalizacjami, w których mieszkasz (w tym do lokalizacji poza Wielką Brytanią lub UE/EOG). Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe poza Wielką Brytanię lub UE/EOG, zapewnimy, że będą one chronione i przekazywane w sposób zgodny z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do tych informacji. Można to zrobić na wiele różnych sposobów, na przykład:

 

 • kraj, do którego przesyłamy dane osobowe, może zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską;

 

 • odbiorca mógł mieć podpisaną umowę opartą na „wzorcowych klauzulach umownych” zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zobowiązujących go do ochrony Twoich danych osobowych; Lub

 

 • mogliśmy wdrożyć inne odpowiednie zabezpieczenia lub możemy polegać na odstępstwach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym RODO.

 

Jednakże we wszystkich przypadkach wszelkie przekazanie Twoich danych osobowych będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

Możesz uzyskać więcej szczegółów na temat ochrony Twoich danych osobowych przesyłanych poza Wielką Brytanię lub UE/EOG (w tym przykładową kopię wzorcowych klauzul umownych), kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej.

 

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim dla naszych korzyści komercyjnych. 


Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych? 

Chcielibyśmy mieć pewność, że jesteś w pełni świadomy wszystkich przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych. Każdy użytkownik ma prawo do: 

 

 • Prawo dostępu– Masz prawo uzyskać potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz zażądać od nas kopii Twoich danych osobowych.

 

 • Prawo do wycofania zgody– W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nadal możemy być uprawnieni do przetwarzania Twoich danych, jeśli mamy ku temu inną podstawę prawną (inną niż zgoda).

 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania– Zawsze możesz ograniczyć ilość i rodzaj danych osobowych, które Sibionics otrzymuje na Twój temat, decydując się na niewprowadzanie żadnych danych osobowych w formularzach lub polach danych w Usługach Sibionics. W pewnych okolicznościach możesz również zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych. Należy pamiętać, że niektóre z naszych usług mogą być świadczone na Twoją rzecz tylko wtedy, gdy podasz nam odpowiednie dane osobowe. 

 

 • Prawo do sprostowania– Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili wszelkie informacje, które Twoim zdaniem są niedokładne. Masz również prawo zażądać od nas uzupełnienia informacji, które Twoim zdaniem są niekompletne. 

 

 • Prawo do usunięcia– Możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, pod pewnymi warunkami. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których poprosisz nas o usunięcie swoich danych osobowych, ale jesteśmy prawnie uprawnieni lub zobowiązani do ich zatrzymania. 

 

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania– Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami. Jednakże nadal możemy być prawnie uprawnieni lub zobowiązani do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych lub odrzucenia Twojej prośby.

 

 • Prawo do przenoszenia danych– Masz prawo zażądać otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub zażądać, abyśmy przekazali te informacje innej organizacji, jeśli jest to technicznie wykonalne i pod pewnymi warunkami.

 

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami w sposób określony poniżej w sekcji „Jak się z nami skontaktować?”. Jeśli złożysz taką prośbę, zazwyczaj odpowiemy w ciągu jednego miesiąca.

 

Staramy się wspólnie rozwiązywać wszelkie wątpliwości dotyczące prywatności, jakie możesz mieć. Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uważasz, że nie rozwiązaliśmy Twojej sprawy w zadowalający sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych Unii Europejskiej można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 

Jak przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane w serwisie Amazon Web Service z siedzibą w Niemczech.

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych? 

Naszą praktyką jest zapewnienie bezpieczeństwa Usług Sibionics, w których gromadzimy Twoje dane osobowe; prosimy jednak o zrozumienie, że nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych przez Internet. Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas przesyłania nam danych osobowych przez Internet, w szczególności danych osobowych związanych ze stanem zdrowia. Nie możemy zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do Twoich danych osobowych; dlatego przekazując dane osobowe firmie Sibionics i w ramach Usług Sibionics, należy rozważyć zarówno korzyści, jak i ryzyko. Jeśli jednak dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu danych lub systemu bezpieczeństwa, podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usługi Sibionics mogą zawierać łącza do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Usług Sibionics, więc jeśli klikniesz jakiekolwiek łącze do innych witryn internetowych, powinieneś przeczytać ich politykę prywatności i dokładnie rozważyć stosowane przez nie praktyki dotyczące danych przed podaniem swoich danych osobowych. Usługi Sibionics będą wyświetlać ostrzeżenie za każdym razem, gdy odwiedzisz powiązaną stronę internetową w ramach Usług Sibionics, która nie jest kontrolowana przez Sibionics lub nie podlega niniejszej Polityce Prywatności.

Jak chronimy dane osobowe nieletnich? 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych osób nieletnich. Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych osób nieletnich (definiujemy „nieletnich” jako osoby poniżej 18 roku życia) w Usługach Sibionics. Nie pozwalamy osobom nieletnim zamawiać naszych produktów, komunikować się z nami ani korzystać z naszych Usług Sibionics. 

Jeśli jesteś rodzicem i dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam informacje, skontaktuj się z nami, korzystając z jednej z metod określonych poniżej, a my wspólnie z Tobą rozwiążemy ten problem. 

Zmiany w naszej Polityce Prywatności 

Ważne jest, aby często sprawdzać aktualizacje niniejszej Polityki prywatności. Najnowsza wersja Polityki prywatności będzie zawsze dostępna w aplikacji (w zakładce „Profil” > „Ustawienia” > „O nas” > „Polityka prywatności”) oraz na naszej Stronie internetowej. Bez uszczerbku dla Twoich praw wynikających z obowiązującego prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności bez uprzedniego powiadomienia, aby odzwierciedlić zmiany w sposobie gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych w oparciu o postęp technologiczny, zmiany prawne i regulacyjne oraz dobre praktyki biznesowe. 

W przypadku zmian w naszych praktykach dotyczących prywatności odzwierciedlimy takie zmiany w niniejszej Polityce prywatności i zaktualizujemy powyższą datę wejścia w życie. Powiadomimy Cię o zmianach za pomocą powiadomienia push, wyskakującego okienka lub w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.  

Jak się z nami skontaktować? 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, danych, które o Tobie przechowujemy, jeśli chcesz usunąć, zmienić lub poprawić swoje dane osobowe lub chciałbyś w inny sposób się z nami skontaktować, nie wahaj się z nami skontaktować.